Vrijwilligerswerk in de natuur

Nivon: een landelijke vereniging met een duurzaam en sociaal hart

Met elkaar!
Alles binnen het Nivon wordt georganiseerd door groepen vrijwilligers in het land, ondersteund door een klein landelijk bureau. Heb je een idee, of wil je een bepaalde activiteit organiseren die een bijdrage levert aan een eerlijke, sociale, groene en verdraagzame samenleving? Bedenk op welke plek in de vereniging je met je idee aan de slag zou willen gaan en neem contact op met de mensen van die Nivongroep. Je kunt ook meehelpen bij een bestaande activiteit: we zijn er tenslotte voor en door onze leden. We zetten graag in op ontmoeten, ontspannen, ontdekken en ontplooien binnen het Nivon.

Concreet biedt het Nivon natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen in het land, sociale en avontuurlijk reizen en jeugd en jongerenkampen, plaatselijk afdelingen, lange afstandwandelpaden en streekpaden. Binnen dit aanbod heb je vele mogelijkheden om er op uit te trekken. Leuk is dat jij bij het Nivon dit ook allemaal zelf mee kunt helpen organiseren, van ondersteuner tot kartrekken. Voor je inzet krijgt je ongelooflijke plezierige en leerzame ervaringen terug. Het is bovendien een fantastische manier om jezelf te ontwikkelen. Mensen van naam gingen je voor.

Iedereen kan van het aanbod van het Nivon gebruik maken. Iedereen die op zoek is naar meer én minder nodigen we uit om met ons mee te doen, of je nu wel of geen Nivonlid bent, jonger of ouder, als individu of gezin komt. Natuurvrienden en mensenvrienden, nodigen we van harte uit.

Brochures

Brochure Nivon Natuurvrienden

Brochure Nivon Natuurvrienden
Brochure natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen Nivon

Brochure Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen