"Jij komt toch ook naar een Jump kamp volgend jaar?"
Kinderkamp is geweldig
Ga naar JUMP

Zeilexpedities en -kampen
Kom mee naar Friesland!
Ga naar de site

Nivon Reizen: Wat ga jij doen?

Nivon Reizen zijn geliefd bij mensen die sociaal, buiten en actief willen zijn. Met elkaar de wereld ontdekken is een geweldige ervaring. Samen met de andere deelnemers bepaal je binnen de kaders van de reis welke activiteiten je doet en hoe je ze invult. Je komt ontspannen en met een rugzak of koffer vol ervaringen weer thuis. Wil je je batterij opladen aan een andere horizon? Maak je keuze!

Reisorganisatie

Met een Nivonreis kies je voor natuur en cultuur met de kans om de omgeving en haar bewoners van dichtbij te leren kennen. Je kunt buiten actief zijn, maar ook ontspannen, kletsen, eten en spelletjes doen of wat je nog meer bedenkt. De reizen worden begeleid door geselecteerde en opgeleide vrijwilligers die zorgen voor ondersteuning. Dit zijn mensen zoals jij en ik, die vanuit passie en enthousiasme doen wat ze leuk vinden en anderen daar graag in meenemen.

Reisprijs

Nivon is een vereniging en maakt geen winst. Uitgangspunt bij het begroten van elke reis is dat die kostendekkend is. Waarvoor betaal je als je een Nivonreis boekt?

  • Kosten per deelnemer: Treinkaartjes, overnachting, maaltijden, etc.
  • Vaste kosten van de reis: Reiskosten van begeleiders, kaarten, gidsjes e.d.
  • Organisatiekosten van de werkgroep: Reiskosten voor vergaderingen, publiciteitskosten, telefoonkosten en opleidingskosten.
  • Organisatiekosten op de achtergrond: Het Landelijk Bureau van Nivon ondersteunt de reis met administratie, boekhouding, ICT, website en wat nodig is.
  • Veruit het grootste deel van het werk wordt door vrijwilligers gedaan, zoals het uitzoeken en opzetten van reizen en het (mede-)trainen van begeleiders. Zij nemen jou de voorbereiding van je reis uit handen en ontwikkelen tegelijkertijd zichzelf als reisbegeleider.