Organisatie en bestuur

Maak kennis met de gezichten achter Nivon

Nivon Natuurvrienden

Nivon is een open vereniging waarin mensen met en voor elkaar werken aan een samenleving die eerlijk is en groen. Nivon baseert zich op sociaal-democratische beginselen, heeft afdelingen, landelijke werkgroepen, natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen. Nivon telt 19.500 leden en is lid van NFI (Naturfreunde Internationale).

Naast afdelingen, landelijke werkgroepen, natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen in het land organiseert Nivon sociale, avontuurlijke reizen; jeugd- en jongerenkampen en onderhoudt het Lange-Afstand-Wandelpaden (LAWs) en streekpaden. Alles wordt georganiseerd door groepen vrijwilligers in het land, ondersteund door een klein landelijk bureau.

Heb je een idee om een activiteit te organiseren die een bijdrage levert aan een eerlijke, sociale, groene en verdraagzame samenleving? Bedenk op welke plek in de vereniging je met je idee aan de slag zou willen gaan en neem contact op. Je kunt ook meehelpen bij een bestaande activiteit. Alles draait om ontmoeten, ontspannen, ontdekken en ontplooien. Nivon geeft daarbij ruimte aan de kracht van omgaan met elkaar, op basis van gelijkwaardigheid en mensen die gericht zijn op kennis delen.

Missie en visie

Wat doet Nivon?

Nivon staat voor Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. Nivon biedt reizen, activiteiten en overnachtingen midden in de natuur. Door de enorme inzet van vrijwilligers en ondersteuning van een klein, landelijk bureau kan Nivon al haar faciliteiten aanbieden voor een betaalbare prijs. Want iedereen moet van de natuur kunnen genieten.

Nivon staat voor Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk.

‘Nivon is een actieve ledenorganisatie die mensen verenigt en samen naar buiten brengt door het faciliteren van sociale en groene vrijetijdsbesteding.’

Missie
Nivon wil mensen bij elkaar brengen, bewust maken en activeren door groene en sociale vrijetijdsbesteding te faciliteren.

Gedachtegoed
Nivon brengt haar leden terug naar de essentie van het mens-zijn. Mensen zijn sociale wezens die elkaar en de aarde nodig hebben. ‘Samen zijn en naar buiten gaan’ is de basis waar de vereniging om draait. Dit gedachtegoed vertaalt zich in de kernwoorden eerlijk, sociaal, groen en verdraagzaam.

Centraal bestuur

Henk Schaaf

Algemeen voorzitter, Voorzitter werkgroep Communicatie/ PR, Accommodaties, Naturfreunde Internationale

11-04-2015 benoemd, 2e termijn
voorzittercb@nivon.nl

Herbert Boerendonk

NivonJong, Verenigingszaken: Afdelingen, Accommodaties, Landelijke activiteitengroepen, PiKa, Bergsport, Reizen

11-04-2015 benoemd, 2e termijn
herbertboerendonk@nivon.nl

Ben Lindeman

Bestuurslid Verenigingszaken, NivonJong

26-11-2011 benoemd, 3e termijn
blindeman@nivon.nl

Mieke Minkes

Voorzitter Bestuurscommissie Wandelen en Fietsen Voorzitter Verenigingszaken

25-11-2017 benoemd, 1e termijn
mieke.minkes@kpnmail.nl

Ypke Huisman

Penningmeester, Accommodaties

09-11-2019 benoemd, 1e termijn
penningmeestercb@nivon.nl

Christa Schep

Reizen, Sociale Groepsvakanties, Nivon Academie, Accommodaties

29-04-2017 benoemd, 1e termijn
bestuurcb-a@nivon.nl

Han Verschuur

Internationale Natuurvrienden, ICT

28-04-2018 benoemd, 1e termijn
han.verschuur@online.de