Nivon

Over Nivon

Nivon is een open vereniging waarin mensen met en voor elkaar werken aan een samenleving die eerlijk is en groen. Nivon baseert zich op sociaal democratische beginselen, heeft afdelingen, landelijke werkgroepen, natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen. Nivon telt 17.000 leden en is lid van NFI (Naturfreunde Internationale).

Nivon NatuurvriendenNaast afdelingen, landelijke werkgroepen natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen in het land organiseert Nivon ook sociale, avontuurlijk reizen, jeugd- en jongerenkampen en onderhoudt lange afstandwandelpaden en streekpaden.

Alles wordt georganiseerd door groepen vrijwilligers in het land, ondersteund door een klein landelijk bureau. Heb je een idee, of wil je een bepaalde activiteit organiseren die een bijdrage levert aan een eerlijke, sociale, groene en verdraagzame samenleving? Bedenk op welke plek in de vereniging je met je idee aan de slag zou willen gaan en neem contact op. Je kunt ook meehelpen bij een bestaande activiteit. Alles draait om ontmoeten, ontspannen, ontdekken en ontplooien. Nivon geeft daarbij ruimte aan de kracht van mensen, die met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid en gericht zijn op kennis delen.

Bestuur

Bestuursleden
Henk Schaaf

Algemeen voorzitter, Voorzitter werkgroep Communicatie/PR, Bestuurslid Accommodaties, Naturfreunde Internationale
11-04-2015 benoemd, 2e termijn
hschaaf@nivon.nl

Gerard de Jager

Algemeen secretaris, Klachtencoördinator, Voorzitter Bestuurscommissie Verenigingszaken: Afdelingen, Werkgroep Nivon historie, Programma’s
26-11-2011 benoemd, 3e termijn
gdejager@nivon.nl

Herbert Boerendonk

NivonJong, Bestuurslid Accommodaties, Bestuurslid Verenigingszaken: PiKa-festival, Bergsport, Nivon-reizen (Spring, Wintersport, Trefkampen, JUMP, Watersport. Bestuurslid Communicatie/PR: Redactie Toorts
11-04-2015 benoemd, 2e termijn
hboerendonk@nivon.nl

Ben Lindeman

Bestuurslid Verenigingszaken
26-11-2011 benoemd, 3e termijn
blindeman@nivon.nl

Mieke Minkes

Voorzitter Bestuurscommissie Wandelen. Bestuurslid Verenigingszaken
25-11-2017 benoemd, 1e termijn
mieke.minkes@kpnmail.nl

Annemarie Borghuis

Voorzitter Bestuurscommissie Accommodaties (incl. kampeerterreinen), Bestuurslid Verenigingszaken
26-11-2016 benoemd, 1e termijn
aborghuis@nivon.nl

Vacant

penningmeestercb@nivon.nl

Christa Schep

Reizen, Sociale Groepsvakanties, Nivon Academie
29-04-2017 benoemd, 1e termijn
cschep@nivon.nl

Han Verschuur

Internationale natuurvrienden
28-04-2018 benoemd, 1e termijn
han.verschuur@online.de

Jan Willem Kylstra

Algemeen Bestuurslid
07-04-2019 benoemd, 1e termijn
jwkylstra@nivon.nl

Geschiedenis

Het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk – Nivon – toont in de naam dat het bij Nivon gaat om volksontwikkeling en natuurvriendenwerk. De volksontwikkeling ontstond in ons eigen land, het natuurvriendenwerk is destijds opgebouwd via contacten met Oostenrijkse natuurvrienden. Op initiatief van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) en de vakbond NVV ontstond in 1924 een eigen ‘Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling’, het IvAO, de voorloper van het huidige Nivon. Men richtte zich in hoofdzaak op het organiseren van scholing en van culturele activiteiten ….. lees verder

De Wilde Roos

De Wilde Roos is een uitgave die aanzet tot discussie over gemeenschapszin, cultuur en het ontplooien van kwaliteiten in deze tijd. De jaarlijkse Koos Vorrinklezing, die op 1 mei gehouden wordt, vind je er onder andere in terug ….. lees verder

Brochures

Brochure Nivon Natuurvrienden

Brochure Nivon Natuurvrienden
Brochure natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen Nivon

Brochure Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen
Brochure Nivon Wandelen

Brochure Nivon Wandelen

X
X