Nivonraad

Nivonraad: Het huis is op orde

Door Henk Schaaf
voorzitter landelijk bestuur

De lichten staan op groen: Nivon Natuurvrienden heeft zijn financiën op orde. De vereniging groeit weer voor het eerst sinds vele jaren. De meeste natuurvriendenhuizen tellen meer overnachtingen. Het is allemaal sneller gegaan dan gedacht. Of de situatie werkelijk stabiel is zal het komende jaar moeten blijken. Want er moet nog wel het een en ander gebeuren voordat er sprake is van een onbezorgde situatie.

Ruimte

Tijdens de Nivonraad (*) op 25 november in Arnhem gingen de leden unaniem akkoord met de begroting voor 2018. Landelijk penningmeester Jos Bras kreeg complimenten voor de gedegen aanpak. Er is enige ruimte voor extra uitgaven. Zo komt er bijvoorbeeld geld beschikbaar voor NivonJong, voor communicatie en voor een uitbreiding van de ledenadministratie zodat deze ook in de afdelingen en natuurvriendenhuizen te gebruiken is. De landelijke werkgroep Wandelen krijgt eveneens meer financiële armslag. Nu de grootste financiële zorgen voorbij zijn wordt het gemakkelijker allerlei projecten voortvarend op te pakken en de blik weer meer te richten op de inhoud (in plaats van op de centen en de drang tot overleven).

Tarieven

NivonraadHet Centraal Bestuur heeft een nieuwe tariefstructuur opgezet voor overnachtingen in accommodaties. Nivonleden gaan de zuivere kostprijs betalen. Want Nivon is vóór en ván de leden: zij zijn in feite mede-eigenaar van het kapitaal dat in tientallen jaren is opgebouwd. Kinderen tot 16 jaar mogen, als zij zelf lid zijn, gratis met hun (groot)ouders komen logeren in de natuurvriendenhuizen en op de kampeerterreinen. Niet-leden zullen meer gaan betalen. Eenzelfde aanpak zal worden gekozen voor activiteiten van NivonJong, in de plaatselijke afdelingen, voor de reizen en kampen voor de jeugd. Door dit prijsverschil merken gebruikers misschien al snel dat een lidmaatschap echt voordeel oplevert.

Contributie

De contributies over verschillende leeftijdsgroepen zijn ook logischer ingedeeld. In de meeste gevallen gaat de jaarlijkse bijdrage omlaag. Zo zal een huishouden met twee ouders en twee of meer kinderen niet meer dan € 90,- kwijt zijn. De Nivonraad heeft het Centraal Bestuur gevraagd voor jongeren tussen 16 en 26 jaar een speciaal ‘studententarief’ in te voeren. Omdat de ledenkaarten voor 2018 binnenkort al worden verstuurd, zal het bestuur bekijken of vanaf 2019 voor deze leeftijdsgroep een gunstige regeling kan worden getroffen.

(*) De Nivonraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging; twee maal per jaar komen vertegenwoordigers uit alle Nivon-geledingen bijeen.