Nationale Energiecommissie

Nivon steunt oproep schone energie. Jij ook?

Nivon Natuurvrienden steunt een oproep van de Nationale Energiecommissie: Nederland moet afstappen van fossiele energie en in 2030 zijn overgestapt op 100% duurzame en schone energie.

Oproep schone energie

Een groep betrokken burgers – onder leiding van Herman Wijffels, oud-voorzitter de Sociaal-Economische Raad – vraagt het nieuwe kabinet om hiervoor de basis te leggen “door een Nationale Energiecommissaris aan te stellen die boven de politiek staat. Die zorgt voor nieuwe banen, zekerheid en vrijheid om zelf energie op te wekken.” Namens het Centraal Bestuur van Nivon Natuurvrienden heeft voorzitter Henk Schaaf de oproep ondertekend.

Oproep schone energie

De initiatienemers mikken er met hun actie op dat Nederland vanaf 2030 geen gebruik meer hoeft maken van fossiele energie. De kabinetsformateur wordt gevraagd de plannen op te nemen in het regeerakkoord. Er zou een nieuw Deltaplan moeten komen, maar dan voor energie. De Energiecommissie heeft hiermee de succesvolle Deltacommissie voor ogen die direct na de watersnoodramp in 1953 aan de slag ging. “Dit resulteerde toen in een motor van ongekend Nederlands vernuft en daadkracht.”

Steun jij de oproep voor schone energie ook?

Iedereen kan de oproep ondersteunen op Energiecommissie.nl.
Volg alles op Facebook.com/energiecommissie.