Nivon Natuurvrienden Fryslân: Koken

Nivon Natuurvrienden Fryslân ‘zwiert door de stegen’

Fryslân heeft sinds een half jaar een nieuw bestuur en bruist van de energie. Met als resultaat in ieder geval één activiteit per maand. ’De leden zijn zeer positief en wij proberen dan ook voor iedereen iets leuks te doen’, vertelt bestuurssecretaris Jolanda Stern.

Nivon Natuurvrienden Fryslân: Samen eten’In maart gingen we koken: twee heerlijke stampotten, geheel biologisch en voor een deel vegetarisch. Daar kwamen zo’n acht mensen op af. Fronnie Bosma (voorzitter) organiseerde tussendoor een leuke quiz, een geslaagde activiteit die dit jaar op 28 oktober en in 2018 op 17 februari herhaald wordt. Dan staat er een foodquiz met lekkere hapjes op het programma.’

In maart hield de afdeling haar ledenvergadering in Sneek, locatie Modelspoormuseum bij het station. ’Tot onze grote vreugde kwamen er zo’n 25 leden, een historisch grote opkomst. Iedereen luisterde geboeid naar de uitleg van onze plannen, leverde commentaar en gaf ons vooral veel complimenten. Daar doen wij het natuurlijk voor, fijn dat onze activiteiten goed ontvangen worden. Aansluitend gingen wij de collectie bekijken, zeer de moeite waard.’

Op sokken

In april werden we ontvangen door de mensen van de El Fath moskee in Heerenveen. Wij kregen voorlichting over de islam, wat voor moslims belangrijk is – de vijf zuilen van de islam – en daarna volgde een levendige discussie, vragen werden in alle openheid beantwoord door de imam. De moskee zelf werd bekeken – wij allemaal op onze sokken. Het was een zeer open en aangename kennismaking voor beide kanten.

Wij willen deze leuke activiteit herhalen met een bezoek aan andere geloofsrichtingen. Dit alles in het kader van de multi-culturele samenleving. ’Weten van elkaar; acceptatie en tolerantie van en voor onze mede-landers vinden wij belangrijk. Het Nivon waardig!’

’Het hele bestuur liep en loopt geweldig te glimmen van enthousiasme. We hebben inmiddels ook wilgentenenhutten gevlochten op park Vijversburg in Tytsjerk en zijn naar ‘Dansen met gehoornde dames’ in het Natuurmuseum Leeuwarden geweest. ’Een geweldig leuk project van biologisch-dynamische boeren en boerinnen dat bij voldoende belangstelling een vervolg krijgt in 2018 in de vorm van een 2-daagse workshop. Met bezoek aan een bio-boer én de dames, verdere verdieping en lekker eten! Goed en verantwoord produceren en consumeren van voedsel vinden wij belangrijk: voor zowel boer als consument. Maar eigenlijk voor iedereen, niet in de laatste plaats voor de dames zelf …..’ Ondertussen wordt een heel nieuw zelfbedacht ‘groen-rood’ wandel/fietspad verkend. Hiervoor wordt samengewerkt met Culturele Hoofdstad 2018. ’Ontzettend leuk en spannend allemaal.’

Gloppe

Nivon Natuurvrienden Fryslân: WandelenOp 2 september gaat de afdeling ‘Zwieren door de stegen’; een steeg is in het Liwwarders een gloppe. Hier horen leuke en soms hilarische verhalen van bewoners bij, gids Fronnie heeft hier heel veel zin in. We doen op de route verschillende markante horecagelegenheden aan. Scootmobiel, kinderwagen en rollator mogen mee! Het is een andere manier van kennismaken met het mooie en interessante centrum van de Friese hoofdstad. ’Kom maar eens kijken, het is mooi, het is apart en het is hard werken. Maar dat is het allemaal meer dan waard.’

Meedoen

Contact: secr.fryslan@nivon.nl