#vrijwilliger in de spotlight: Annie Woudstra-Boon

In deze rubriek zetten we een Nivon-vrijwilliger in het zonnetje. In de zomer Toorts is dat Annie Woudstra-Boon (72) uit Groningen.

Hi Annie! Wat doe je voor Nivon?

Op het moment dat mijn man Piet in 2003 met pensioen ging, meldde hij zich aan als voorzitter van de beheercommissie bij de Hondsrug. Ik werkte nog als ambtelijk secretaris van een ondernemersraad. We zijn samen huiswacht geworden om het huis beter te leren kennen. We hebben daardoor leuke contacten gekregen. Tot 2009 hebben we dat gedaan en na he t overlijden van mijn man ben ik in 201 4 als ‘herintreder’ weer huiswacht geworden, nu samen met een vriendin. Ook ben ik hulp-coördinator van de LAW-wandelgroep binnen de afdeling Groningen- Assen en verder verleen ik hand- en spandiensten waar nodig.

Hoeveel tijd kost het je?

Huiswacht ben ik ongeveer vier keer per jaar, een midweek of een weekend. De laatste tijd vul ik ook af en toe gaten in het rooster op. De wandelgroep wandelt iedere maand, behalve in juli en augustus. We lopen nu het Groot Frieslandpad, dat begint in Bergen aan Zee en eindigt in Leer (Duitsland). We hebben de route ergens in Fries- land opgepakt.

Welke plaats neemt Nivon in je leven in?

Best een belangrijke. Vijftig jaar geleden verhuisden we van Utrecht naar Groningen. We waren al lid van Nivon en om mensen te leren kennen namen we deel aan allerlei activiteiten. Zo ontmoetten we gelijkgestemden, ook bij aanverwante organisaties. Ik zwem bijvoorbeeld nog steeds bij de Watervrienden.

Wat doe je nog meer in je vrije tijd?

Ik hou van lezen, wandelen, fietsen en van lekker buiten zijn. De afgelopen jaren heb ik veel mantelzorg verricht. Naarmate je ouder wordt, komt dat steeds vaker voor.

Hoe zie je de toekomst van Nivon?

Eerlijk gezegd heb ik best zorgen over het voortbestaan van de huizen, denk daarbij aan verduurzaming en klimaatbeheersing. Ook van vrijwilligers wordt steeds meer gevraagd en de vergrijzing slaat toe. Dat proces is al jaren aan de gang. Gelukkig komen er bij de Hondsrug nog steeds nieuwe vrijwilligers bij, maar dat is geen garantie voor de toekomst. Ik vind dit alles lastig.

Wil je iemand aanmelden? Mail een korte toelichting naar toorts@nivon.nl

Deze rubriek is geschreven door Jet Kooderings en verscheen in de zomer Toorts 2023.