Toekomstdromen voor Nivon

In een jubileumjaar is het aardig om terug te kijken. 95 jaar oud. Waar komt Nivon vandaan? Aan welke idealen en waarden houdt Nivon vast? Maar net zo interessant is een blik in de toekomst. Wat doet Nivon over 50 jaar? Hoe zien de huizen er dan uit? Wat is er veranderd en wat is er bewaard gebleven? Droom mee over de toekomst. Alle bijdragen (max. 250 woorden) mogen gestuurd worden naar toorts@nivon.nl. Een selectie plaatsen we in het zomernummer. 

Kees Hogervorst (werkgroep Eerlijk & Groen) trapt vast af…

“Het scheelde niet veel of Nivon was niet meer. Een teruglopend ledental en minder bezoek aan de huizen veroorzaakte begin jaren 2000 een financiële crisis.  Net op tijd wist een krachtig bestuur, met een reorganisatie en een fors stimuleringsbeleid om Nivonlid te worden en de huizen te bezoeken, de tendens te draaien. Sinds de jaren rond 2020 nam het ledental weer toe, tot meer dan 20.000. Het bezoek aan de huizen steeg en ook de organisatie werd financieel weer gezond.

Generatie-Z

Een ander probleem dat toen speelde was de klimaatverandering. Echte maatregelen waren nodig om de zeespiegelstijging terug te brengen. Het werd spannend, maar uiteindelijk werd er, onder andere dankzij een nieuwe generatie-Z, met de jonge Zweedse Greta Thunberg als voorbeeld, serieus werk gemaakt van maatregelen om teveel schade door klimaatverandering te voorkomen.

Dat speelde ook voor Nivon en met name de Nivonhuizen. Steeds meer zette Nivon in op duurzaam beheer en innovatie. De ‘oude huizen’ zijn sinds 2030 allemaal klimaatneutraal. Sinds 2040 zijn weer mooie, nieuwe huizen gebouwd, niet alleen in eigen land maar ook in Zwitserland en Oostenrijk, de oorspronkelijke bakermat van de Natuurvriendenbeweging. Zodat het nog steeds plezierig vakantie vieren is en je anderen kunt ontmoeten op de mooiste plekken van Nederland en daarbuiten.

Gezamenlijke maaltijden

Niet alleen dat. In 2020 kon je de huizen niet of nauwelijks met openbaar vervoer bereiken. Bij sommige huizen moest je een halve dag uittrekken om er te komen. Ze liggen op prachtige plekken, maar de onbereikbaarheid was de prijs. Met individueel openbaar vervoer is dat gedeeltelijk opgelost. Ook slechte wifi (dat was een lokale internetverbinding) was voor de nieuwe generatie niet te verteren en ook lastig voor de boekingen. Maar wifi bestaat niet meer. Nu ben je constant verbonden met een 12G-verbinding, waar je alleen vanaf komt als je expliciet laat registreren dat je dat niet wilt.

Het comfort in de huizen is gestegen. De slaapkamers kregen merendeels een eigen toilet en vaak ook een douche. Daar tegenover staat dat de slaapzalen, die in de oude huizen nog aanwezig waren, zijn herontdekt en je die opnieuw, groter en gezelliger, in de huizen terugvindt.  Zit- en woonkamers bieden de mogelijkheid tot ontmoeten en ontspannen. Als je wilt, kun je mee-eten met de gezamenlijke maaltijd die de kok maakt. Je kunt natuurlijk ook zelf koken, al zie je dat vooral in groepsverband gebeuren.

Geheel tegen de tijdgeest in is er nog steeds een huiswacht (alleen heet dat nu anders), die geen robot is. De huizen zitten elk lang weekend vol en bezoekers organiseren van alles waarbij je al dan niet kunt aanhaken. Wandelen, bordspelletjes spelen, hutten bouwen zijn weer helemaal hip. Nivon heeft zich daarbij prima staande gehouden door zich vijftig jaar lang niet te conformeren aan de voorbijrazende hypes, maar aan haar eigen principes in nieuwe vormen is blijven vasthouden.”