Sociale Groepsvakanties

De werkgroep Sociale Groepsvakanties organiseert vakantieweken voor mensen voor wie vakantie vieren niet vanzelfsprekend is (statushouders, minima,..).

Diverse bestuursleden hebben na jaren trouwe dienst de wens om te stoppen en iets moois over te dragen.

We zoeken een voorzitter, fondsenwerver, vrijwilligerscoördinator en penningmeester. Wij zorgen voor een goede overdracht van geld, kennis en enthousiasme!

Meer info

Doky Verhagen, vz@socialegroepsvakantie.nl