Salamanders! Morgenrood als uitvalbasis voor onderzoek

Remco Ploeg en David Brouwer werkten en verbleven vorig jaar een paar maanden in natuurvriendenhuis Morgenrood voor hun onderzoeksstage aan een Salamanderproject. Ze deden verslag op de Facebookpagina Morgenrood.Nivon.

salamanders-morgenrood

Onderzoek

Wij zijn Remco en David, tweede-jaars studenten Diermanagement op het Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Op het moment doen wij in de omgeving van Tilburg en Roermond onderzoek naar salamanders voor onze stage bij RAVON.

Het gaat wereldwijd erg slecht met amfibieënpopulaties en door ons onderzoek naar de ziekte Amphibiocystidiumhopen wij ons steentje bij te kunnen dragen om meer kennis te vergaren over deze prachtige koudbloedige dieren en de gigantische problemen waar zij op dit moment mee kampen. Wij gebruiken Morgenrood als uitvalsbasis en hebben het erg naar onze zin!

Bij de foto’s

Op de foto bovenaan dit bericht zie je van links naar rechts soorten die wij regelmatig tegenkomen: kamsalamander, vinpootsalamander en kleine watersalamander. Tijdens het onderzoek richten wij ons voornamelijk op de vinpootsalamander. De foto hierboven laat zien dat we voor ons onderzoek veel met speciale fuiken werken om de salamanders te vangen. Hier worden de fuiken geplaatst in een poel door Remco.Ook meten wij verschillende waterwaardes om een mogelijk verband met de ernst van de ziekte te kunnen vinden. Op de foto hiernaast meet David de watertemperatuur en de zuurtegraad van het water in een poel.

Hoe is het nu met de salamanders?

Omdat het onderzoek een meerjarig onderzoek betreft, zijn er nog geen sluitende resultaten.

Met dank aan Richard van de Ven, Marketing & PR-medewerker van Morgenrood.

salamanders-morgenrood