Nivon pleit voor statiegeld op alle flessen en blikjes

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een groot deel naast de vuilnisbak. Plastic flesjes en blikjes zijn verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Een deel ervan komt via wind en water als ‘plastic soep’ in zee. Het heffen van statiegeld kan een oplossing bieden. Daarvoor is de Statiegeldalliantie opgericht. Nivon Natuurvrienden heeft zich hierbij aangesloten. Vanzelfsprekend, want ook Nivon staat voor bescherming van het milieu en een beter hergebruik van materialen.

Statiegeld

Het heffen van statiegeld bespaart lokale overheden en daarmee de belastingbetaler ook tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten. Als klanten in de winkels de verpakkingen inleveren, gaan ze het recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te worden gebruikt. Bij statiegeldsystemen wordt veel meer gerecycled dan bij weggooiflessen. Zo gaat al 95 procent van de grote PET-flessen waar statiegeld op zit, retour. Kortom, statiegeld voor blikjes en plastic flesjes is dé manier om een duurzaam beheer van grondstoffen te realiseren en zwerfafval te verminderen.

Zwerfafval beu?

In de Statiegeldalliantie verenigen zich milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden, burgerinitiatieven en ieder ander die zwerfafval beu is. Samen roepen ze de Nederlandse en Belgische regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Recycling Netwerk Benelux nam hiervoor het initiatief. Meer weten? Statiegeldalliantie.org

statiegeld