Nivon Natuurvrienden voor vrede

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden van Nivon Natuurvrienden niet. Wij geloven in een eerlijke, groene, sociale en verdraagzame wereld. Daarom kiezen wij partij voor de vrede en voor de mensen die door deze afschuwelijke oorlog worden getroffen.

Het Nivon wil bijdragen door hulp te bieden aan mensen die de oorlog ontvluchten, doen wat nodig is. We zullen ook onze stem laten horen tijdens vreedzame protesten en onze leden aanmoedigen hetzelfde te doen.

Ben je vrijwilliger en heb je vragen? We hebben een speciaal team ingesteld dat bereikbaar is via oekraineregieteam@nivon.nl.

Voor algemene vragen rondom dit onderwerp kan gemaild worden naar oekraine@nivon.nl.

4 maart 2022