Nieuw Streekpad Biesboschpad

Ankie van Dijk, directeur Wandelnet (midden) overhandigt met trots de nieuwe wandelgids Biesboschpad aan Anne Koning, gedeputeerde Zuid-Holland en Hans Kuijpers, initiatiefnemer van dit nieuwe Streekpad van Wandelnet.
De feestelijke presentatie van de gids vond vrijdag 24 september plaats in en rond het BiesboschEilandmuseum.

Een ‘beweegvriendelijke omgeving’ is wat gedeputeerde Anne Koning met ruimtelijke ordening, wonen, recreatie & sport in haar portefeuille, voor ogen staat. De ontwikkeling van een dergelijk wandelpad draagt daar zeer aan bij, onderstreept ze. ,,Organisaties en vrijwilligers zijn nodig om dit mogelijk te maken en dit is een voorbeeld van een succesvolle samenwerking”. Zeker in 2021, het Jaar van de Vrijwilliger. Het Streekpad is gemarkeerd door vrijwilligers.

Ze verwees ook naar de provincies Zuid-Holland en Brabant en gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Dordrecht, Oosterhout, Moerdijk en Hoeksche Waard, Rabobank die (financieel) hebben bijgedragen en daarnaast verleenden ook Staatsbosbeheer, Port of Moerdijk, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch en Biesbosch Streekfonds Beleef & Geef Biesbosch hun medewerking.

Trotse initiatiefnemer
De trotse initiatiefnemer Hans Kuijpers is blij dat er nu ook in deze regio, het gebied waar hij opgroeide, een wandelpad ligt. ,,En als je het pad loopt, blijkt ook dat het een mooi gebied is”.  Hij noemt het een toonbeeld van de strijd van de mens tegen en met het water: dijken om het water tegen te houden, maar ook gebruik van het water bijvoorbeeld door de aanleg van de spaarbekkens en daarnaast de strijd van het winnen van land op het water en het weer teruggeven.

Over de wandelgids
Woeste stormen, dijkdoorbraken en overstromingen … de Sint-Elisabethsvloed overspoelde dit jaar precies 600 jaar geleden een deel van Brabant en Holland. Het nieuwe Streekpad 18 (geel-rood gemarkeerd door vrijwilligers in beide richtingen) Biesboschpad volgt in 169 km globaal de contouren van hoever het water tijdens die vloed in 1421 kwam en voert je door de vroegere Groote Waard.

De wandelroute brengt je in etappes rond Nationaal Park de Biesbosch, het zeer waterrijke natuur- en recreatiegebied met de zoetwatergetijden, kreken en wilgenvloedbossen. De Biesbosch waar je kans hebt de zee- en visarend te spotten en knaagsporen van de bevers te zien. Start- en eindpunt is het vestingstadje Gertruidenberg.

Via het vestingstadje Geertruidenberg wandel je door het polderlandschap naar Hoge Zwaluwe, van Strijensas naar Dordrecht, Kop van ‘t Land en langs de Biesbosch en het Biesboschmuseum door de Noordwaard polder naar Werkendam en via Waalwijk terug naar het mooie vestingstadje Geertruidenberg. Pontjes vervoeren je tussen de ‘eilanden’.

Overnachten midden in de Biesbosch doe je bij De Kleine Rug. De natuurvrienden accommodatie van Nivon biedt wandelaars een natuurvriendenhuis, kampeerterrein en trekkershutten!