Nieuw: Stellingenpadgids

Het Stellingenpad wordt op 24 april feestelijk geopend op de Boerestreek in Appelscha

Dit nieuwe regionale wandelpad telt in totaal ruim 260 km en beslaat maar liefst 15 etappes.

Stichting Vrijstaat de Stellingen heeft in samenwerking met Nivon en ondersteund door vele vrijwilligers, ondernemers, gemeenten en organisaties de afgelopen tijd dit pad gerealiseerd. Als Engelse titel krijgt het pad de naam Griffin Fairy Trail.

Deze nieuwe Lange-Afstand-Wandelroute gaat wandelaars naar dit best bewaarde geheim van Noord-Nederland trekken. Het laat de bijzondere natuur zien, vertelt de historie van de omgeving en de zeer diverse landschappen. Twee Nationale Parken, het Drents-Friese Wold en de Weerribben-Wieden, worden gelinkt aan de Maatschappij van Weldadigheid en aan de overgebleven schansen van de Friese Waterlinie.

Wie door het kleinschalige afwisselende landschap van de Stellingwerven en omgeving reist, krijgt onherroepelijk de behoefte om de omgeving te voet te verkennen. De bossen, uitgestrekte heidevelden en duinlandschappen, de meertjes, riviertjes en moeras- en rietlanden lokken de wandelaars regelmatig de natuur in. Veel is in dit gebied bewaard gebleven aan diversiteit van flora en fauna, mooie dorpsgezichten en… stilte. Bakens uit een ver verleden, zoals de schansen, en de unieke geschiedenis maken het gebied interessant om uitgebreid te verkennen.

Omdat er nog geen aaneengesloten rondgaande lange- afstandswandeling bestond door de Stellingwerven en ruime omgeving, en omdat er van de geschiedenis van dit gebied nog maar weinig bekend is, was dit de aanleiding voor initiatiefneemster Marian Nesse om het Stellingenpad te creëren. Het pad loopt vrijwel geheel door het taalgebied en de bijzondere eigen geschiedenis van de Stellingwerven.

Op 24 april 2022 is het zover. Dan wordt de wandelgids van dit pad gelanceerd. De hele route is via bestaande knooppunten van wandelnetwerken eenvoudig te volgen. In de gids staan de routebeschrijvingen, gedetailleerde routekaarten en informatie over het gebied. Ook staan daarin honderden foto’s en speciale kijkpunten langs het pad. Per etappe worden geschiedenis en landschap door etappe-elfjes beschreven in streekverhalen. Bovendien is er binnenkort een GPX te downloaden vanaf de website van het Nivon en van Stichting Vrijstaat de Stellingen.

Het Stellingenpad zal feestelijk worden geopend op de Boerestreek in Appelscha met het volgende programma:

12.30 uur   Muziek

13.00 uur   Opening en herdenking Marian Nesse. Marian is helaas enkele maanden voor de opening van dit pad overleden

13.45 uur   Overhandiging 1e exemplaar wandelgids door de griffioen, het fabeldier in het Wapen van de Stellingwerven.
Dankwoord aan allen die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van het wandelpad en uitvoering van een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt Stellingenpadlied

14.30 uur  Start rondwandeling van 5 km over een deel van de 1e etappe van het pad met langs het pad muziek, dans en spektakel

16.00 uur  Afsluiting met een hapje en een drankje

Voor meer informatie zie: www.vrijstaatdestellingen.nl  of de Websitepagina van het Stellingenpad  

Bij het realiseren van het Stellingenpad kregen Stichting Vrijstaat de Stellingen en het Nivon dat de wandelgids gaat uitgeven, de medewerking van Recreatieschap Drenthe, Wandelnet, Staatsbosbeheer, Marrekrite, Fryske Gea, Natuurmonumenten en Nationaal Park Weerribben-Wieden.

De tot standkoming van het Stellingenpad en de bijbehorende wandelgids zijn financieel mede mogelijk gemaakt door Het Fonds van de gemeente Ooststellingwerf, de Provincie Fryslân, het Stimuleringsfonds Rabobank en het Recreatieschap Drenthe.