NFI: Jonge natuurvrienden hebben de toekomst

Het Koos Vorrink-huis was van 20 tot 22 oktober het centrum van de wereld van Natuurvrienden. Het Nivonhuis werd gevuld met bijna 90 gasten uit Europa en Afrika voor het driejaarlijks congres van Naturfreunde Internationale (NFI). Henk Schaaf en Leni de Jager doen in woord en beeld verslag.

International Youth

De Nivon-delegatie brak op de bijeenkomst een lans voor de internationale jongerenbeweging IYNF. Het hoofdbestuur had besloten de organisatie stevig te korten op haar budget. De jongeren zelf hadden ’s morgens een sprankelende presentatie gegeven over “honderd plannen en duizend ideeën”. Op het congres trad de ex-politicus Diederik Samsom als gastspreker op. Hij hield een inspirerend – en optimistisch – betoog over ‘groene energie’ en wees erop dat een volgende generatie in een wereld zal leven die niet meer afhankelijk mag zijn van fossiele grondstoffen. Dat de jeugd de toekomst heeft, daar waren de afgevaardigden uiteindelijk wel van doordrongen. Vrijwel alle landen met een eigen vereniging van Natuurvrienden bleken uiteindelijk bereid op vrijwillige basis 15 eurocent per lid extra beschikbaar te stellen voor de IYNF.

nfi-congres

Positie NFI

Het congres discussieerde over de positie van NFI in 2020. “We moeten terug naar waar we vandaan komen.” “We moeten vooral een natuurorganisatie blijven.” “We staan voor solidariteit en vrede.” “We zijn er vooral voor onze leden.” Enzovoort. Verrassende denkbeelden leverde deze gespreksronde niet op.

Organisatie

NFI besloot de contributies voor de aangesloten landen te verlagen en de statuten aan te passen. Nivon-lid Geert Ates werd gekozen in de commissie die de komende drie jaar de financiën moet bewaken. Gerard de Jager, lid van ons Centraal Bestuur, wordt lid van een arbitragecommissie. Onze eigen Nivon-kandidaat voor het NFI-hoofdbestuur haalde helaas de eindstreep niet.

Waardering hosts

De congresgangers spraken grote waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers in het Koos Vorrink-huis. Alles was tot in de puntjes georganiseerd: de verzorging, maaltijden, transport van en naar trein en vliegtuig, techniek, en veel andere bezigheden die achter de schermen werden verricht.

“Jedenfalls danke ich allen Mitarbeitern für die exzellente Unterstützung – ich habe nur positive Rückmeldungen erhalten“, mailde NFI-president Manfred Pils daags na de conferentie vanuit het internationaal secretariaat in Wenen.

Meer informatie

Naturfreunde Internationale
Diederik Samsom: De zon levert per dag voor 10 jaar energie
Natuurvriendenhuis Koos Vorrink-huis