NFI-conferentie: jubileum en solidariteit

Op 28 september vertegenwoordigden Herbert Boerendonk en Han Verschuur het Centraal Bestuur van Nivon tijdens de jaarlijkse conferentie van de Natuurvrienden Internationale (NFI), die dit jaar op het terrein van de Bundesgartenschau in Heilbronn werd gehouden. De Bundesgartenschau is een regelmatig terugkerend Floriade-achtig evenement in Duitsland dat beoogt een nieuwe visie te ontwikkelen op ecologisch verantwoorde stedenbouw. In Heilbronn is een voormalig verloederd industrieterrein omgetoverd in een tuinstad met in de toekomst wijzende woonvormen in dialoog met de natuur. De Natuurvrienden uit Baden-Württemberg hebben op het tentoonstellingsterrein modeltuinen ingericht die tonen hoe je met een verantwoorde aanleg van een stadstuin een substantiële bijdrage kunt leveren aan biodiversiteit. Al meer dan 2.000.000 bezoekers hebben dit inspirerende park bezocht.

Tijdens de conferentie lag de focus vooral op de voorbereiding van jubileumactiviteiten voor het 125-jarig bestaan van de NFI in 2020. Het is een uitgelezen gelegenheid om de Natuurvriendenbeweging zichtbaarder te maken als organisatie die al oog had voor duurzaamheid voor het algemeen goed werd; tachtig jaar voor de noodzaak van ‘grenzen aan de groei’ en het onderkennen van het belang van duurzame ontwikkeling begin jaren ‘70 van de vorige eeuw.

De NFI is voornemens met 125 duurzame NFI-acties uit het verleden en heden in beeld te brengen, wat daartoe de bijdrage was van de Natuurvriendenbeweging in de 125 jaar van ons bestaan. Al 125 jaar zijn de drie alpenrozen in ons embleem daarvoor het symbool, naast de ineengeslagen handen die de solidariteit van de Natuurvrienden representeren met minder bedeelden, momenteel vooral met volkeren in Noordwest-Afrika vanuit de gedachte van klimaatrechtvaardigheid.

In verband met onze solidariteitsdoelstelling hebben wij tijdens de conferentie twee nieuwe C-leden in onze gelederen opgenomen, uit Ghana en uit Bosnië. Vooral het initiatief in Bosnië – Srebrenica verdient onze sympathie en ondersteuning vanwege de betrokkenheid van Nederland bij wat zich daar heeft afgespeeld. Een jonge Natuurvriend is bewust vanuit Italië teruggekeerd naar zijn geboortegrond om van de door de jeugd verlaten stad weer een City of Hope te maken, door middel van een ecologisch verantwoord lokaal toeristisch aanbod. De bouw van een Natuurvriendenhuis is daar in vergevorderde staat van planning. In een werkkamp hebben Internationale Natuurvriendenjongeren daar onlangs ondersteuning aan verleend. Ook de Italiaanse Natuurvrienden hebben actief meegeholpen om dit sympathieke project in Srebrenica te ondersteunen. Er loopt verder nog een aanvraag van kandidaat C-leden uit Nepal, Palestina en Bulgarije.

Onderbelicht bleef de zorgelijke financiële situatie van de NFI. Het eigen vermogen van onze internationale organisatie is teruggelopen tot een kritisch niveau. Voor de exploitatie is het Centrale Bureau in Wenen voor meer dan 50 % afhankelijk van tijdelijke publieke gelden. Dat is verontrustend. Ook de IYNF, de internationale Natuurvriendenjongeren zijn ondergefinancierd. De oorzaak daarvan is o.m. een onrealistisch laag contributieniveau voor de aangesloten lidorganisaties, waartoe in 2017 in Lage Vuursche besloten is. Tijdens de conferentie was er consensus om in ieder geval voor 2020 garant te staan voor een tijdelijke vrijwillige contributieverhoging met 15%, om de kosten voor het in Wenen geplande jubileumcongres te dekken. Als vertegenwoordigers van Nivon Natuurvrienden hebben wij als harde voorwaarde gesteld dat dit niet meer kan zijn dan een eerste stap om tot een gezonde financieringsbasis van de NFI te komen. Wij hebben erop aangedrongen, dat het NFI-Bestuur stappen onderneemt, om hierover zo spoedig mogelijk – nog vóór het NFI-congres 2020 – met elkaar tot overeenstemming te komen. Enigszins ontmoedigend was dat de Oostenrijkse Natuurvrienden, als veruit de grootste aangesloten organisatie binnen de NFI, wederom niet tijdens de conferentie vertegenwoordigd waren.

Op de zondag na de conferentie vierden de Natuurvrienden van Baden-Württemberg samen met de NFI de ´Dag van de Natuurvrienden´ met een optreden van een Natuurviendenmuziekgroep, die zich strijdbaar toonde voor het milieu. Verder werden er toespraken gehouden o.a. door de enthousiaste burgemeester van Heilbronn. Het geheel was omlijst door de nostalgische klanken van twee mandolineorkesten. Manfred Pils, de voorzitter van de NFI, herinnerde eraan dat de Dag van de Natuurvrienden een traditie is, die uit de jaren ‘50 stamt. De Natuurvriendenbeweging bestond na de oorlog alleen nog in Chili, Californië en Zwitserland. Terwijl Duitse politieke vluchtelingen in 1944 nog een sectie in Zweden oprichtten.

Na de oorlog moest de beweging opnieuw worden opgericht. Het huizenbezit werd teruggevorderd en er diende een zuivering plaats te vinden. Wie hadden er aan de goede kant gestaan? Niet overal hadden de Natuurvrienden overtuigend weerstand geboden tegen het opkomend fascisme, integendeel.

Zo werd de Dag van de Natuurvrienden tot een katalysator om de Beweging weer nieuw leven in te blazen. Voor ons biedt deze Dag vanaf 2020 gelegenheid om Nivon Natuurvrienden beter zichtbaar te maken en om ons duidelijk als onderdeel van een internationale Beweging, die er al 125 jaar toe doet, te positioneren. De oprichting in Wenen vond plaats op 16 september 1895.

 

Tekst en foto’s: Han Verschuur