Natuurbehoud is een maatschappelijke kwestie

Tekst: Paul van Tongeren, Foto: Iris Vermaas

“Dankzij het huidige, geweldige Centraal Bestuur staat het Nivon er weer goed voor. Het ledental stijgt weer en financieel zijn de zaken op orde en daarmee is er weer ruimte gekomen om ons gedachtengoed verder te ontwikkelen. Wij hebben immers een unieke formule: volksontwikkeling en natuurvrienden. Elders in de internationale Natuurvriendenbeweging gaat het alleen maar om natuurbeleving en toerisme – behalve bij de Duitsers en de Vlamingen die ook politiek geëngageerd zijn – maar wij hebben ook een maatschappelijk profiel. Het behoud van de natuur en de verbetering ervan is bij uitstek een maatschappelijke kwestie en die past dus naadloos bij een organisatie als het Nivon.”

Dannie Brus (69) is zo ongeveer zijn hele leven betrokken bij het Nivon. De geboren Amsterdammer kwam al op zijn dertiende met het Nivon in aanraking via het hoofdstedelijke jeugdkoor van de Stem des Volks. In de loop der jaren werd hij onder meer bestuurslid van de Jongeren in Amsterdam, coördinator van het Pinksterkamp,voorzitter van de afdeling Arnhem, van het gehele Nivon (2008 – 2010) en sinds 1 september 2016 van de beheercommissie van het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche. Hij herstelde daar de traditie van de 1 mei viering met daarin de Koos Vorrink Lezing, vorig jaar gehouden door Jan Pronk (ex-PvdA) en dit jaar door GroenLinkser Kathalijne Buitenweg (zie pagina 9) Hij hecht aan de linkse traditie waarin het Nivon staat. “Als je nadenkt over klimaatverandering en andere bedreigingen van de natuur, dan herken je daarin de kracht van ongebreideld kapitalisme. Om de zaak in goede banen te leiden moet er tegenmacht worden ontwikkeld. Het Nivon kan en mag daarbij niet ontbreken.”

Volksverheffing

Dannie verhaalt over de traditie van de organisatie: “Die had alles te maken met volksverheffing, ervoor zorgen dat arbeiders niet langer zich hun hele leven kapot moesten werken voor een paar rotcenten en verder nergens aan toe kwamen. Nu klinkt ‘volksverheffing’ weliswaar tamelijk gedateerd, maar in wezen gaat het nog altijd om verbetering van het leven in de breedste zin van gewone mensen. Niet alleen om een beter salaris maar om ontplooiing, vrijheid en bewustzijn. We moeten ons bewust zijn van onze ecologische voetafdruk en daarnaar ook handelen: ecologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen gebruiken, groene energie opwekken, bestaande verlichting vervangen door ledlampen enzovoorts. Maar daar mag het niet bij blijven. We moeten ons gedachtengoed, het cultuursocialisme, weer oppakken want in de strijd voor een beter materieel bestaan hebben we dat laten versloffen. Met alle bedreigingen die op de aarde afkomen is het actueler dan ooit.”

Dannie Brus is enthousiast over de linkse agenda die Buitenweg op 1 mei te berde bracht. “Heel verrassend en vernieuwend dat ze ons opdraagt ons veel intenser met de technologische ontwikkelingen bezig te houden. Die worden nu veel te veel en dus eenzijdig gestuurd door het bedrijfsleven terwijl ze diep ingrijpen in ons aller bestaan. We moeten er zelf mee aan de bak, denken en doen, in ons eigen leven en ook in onze afdelingen en onze accommodaties. De beheercommissie van het Koos Vorrinkhuis zal daar zeker en vast een bijdrage aan leveren.’’

Dannie BrusDannie Brus.