Klimaatmars 6 november 2021

In 2019 hebben we als Nivonblok de klimaatmars gelopen. Deze dag is er veel regen in onze schoenen gezakt, maar de moed niet! Dit jaar doen we namelijk weer mee met de klimaatmars op zaterdag 6 november in Amsterdam.

De aanleiding is de klimaattop in Glasgow. Hier moeten opnieuw stappen worden gezet om de opwarming van de aarde te beteugelen. De mars is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties waarbij Nivon zich ook heeft aangesloten. Samenwerken is heel belangrijk om daadkrachtig te kunnen optreden.

De meeste landgenoten leven in welvaart. Houden zo, denken velen, en dat verklaart het stemgedrag. Rutte III riep zichzelf uit als ‘het groenste kabinet ooit’, organiseerde een overleg aan klimaattafels waaruit een klimaatakkoord voortvloeide. Beloftes werden niet omgezet in beleid zodat Urgenda zich genoodzaakt voelde naar de rechter te stappen: Nederland moet zich in elk geval houden aan het akkoord van Parijs. Onder deze dwang komt er nu geld vrij. Te weinig, zeker als uit de top in Glasgow weer nieuwe akkoorden voortvloeien. Er is (op het moment dat ik dit schrijf) nog geen enkele garantie dat er geld komt voor de armste bevolking om hun huizen (als zij die al hebben) te laten isoleren en over te gaan op een andere vorm van energie voor verwarming en koken.

Nivon heeft een missie: duurzaam en sociaal. Woningen bouwen moet, maar niet ten koste van natuur. Planten zorgen voor opslag van kooldioxide. De biodiversiteit holt achteruit, vooral insecten. Naast wandelen en fietsen in eigen land biedt NIVON reizen aan zonder vliegen (ik bedoel hier die mega insecten, die wel toenemen). Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld is de armste bevolking de dupe van de klimaatverandering. Dat mogen we niet verder laten escaleren.

Meedoen met de klimaatmars is een stap in de goede richting. Heb je belangstelling, stuur dan een mailtje naar pr.banjaert@nivon.nl of meld je aan via Facebook. Wij kunnen jullie dan op de hoogte houden van bijvoorbeeld opstapplaatsen voor vervoer naar Amsterdam en de plaats waar wij ons als Nivonners verzamelen zodat we bij elkaar kunnen lopen. Trek iets roods aan, dan vormen we een rode band in de stoet.

Waar? Voor het Krasnapolsky Hotel, Amsterdam

Wanneer? Tussen 12:00 en 13:00 verzamelen op 6 november 2021

Voor wie? Iedereen met een groen hart

Meelopen in het Nivonblok? Meld je aan via Facebook of stuur een mailtje naar pr.banjaert@nivon.nl.

Reiskosten voor Nivon-leden worden vergoed. Stuur na de klimaatmars een mailtje met jouw naam, bankrekeningnummer en een bewijsstuk naar finance@nivon.nl.

(Tekst: Magda Vodde)