Interview met de Werkgroep Groene Hartpad

Graag willen we je laten kennis maken met een paar van de werkgroepleden van het Groene Hart. Want zij zijn degene die de route onderhouden. In het veld maar ook digitaal: zodat voor de wandelaar alles klopt, de markeringen maar ook de bestanden op Nivon.nl en Wandelnet.nl. De werkgroep van het Groene Hart is bijzonder omdat ze, behalve de gedeelde liefde voor het Groene Hart, ook een perfecte samenstelling behelst van vaardigheden en kennis. Zo heeft Peter enorme digitale kennis van routelijnen en data. Peter: “Naast snoeien, plakken, wegkrabben en schroeven voor het padonderhoud, houd ik me bezig met de digitale routekwaliteit. De route op de webkaarten moet zo goed mogelijk gelijk zijn aan de gemarkeerde route in het veld aan de gpx-downloads, zodat de verschillende informatiebronnen je allemaal dezelfde kant op sturen. De routes voor deze gids en voor de websites van Nivon en Wandelnet komen uit dezelfde bron, en ik heb mijn best gedaan om die samen met alle markeerders betrouwbaar en actueel te maken. Het gedrukte materiaal kan ik niet actualiseren, maar het digitale materiaal gaan we goed bijhouden!” 

 

Lia is juist zeer goed in teksten door haar achtergrond als lerares in het basisonderwijs. Zij heeft zich ingezet om alle teksten niet alleen inhoudelijk te controleren maar ook een grammaticale en tekstuele check te doen. Voor Lia betekent markeerder zijn: ‘Het nuttige met het aangename verenigen: want je bent lekker buiten en je draagt bij aan het wandelplezier van andere mensen. In onze markeerdersgroep vind ik het fijn dat iedereen zijn eigen inbreng kan hebben. Door wisselingen in de groep zijn er bovendien veel nieuwe ideeën naar boven gekomen. 

 

Hans heeft zich op zijn beurt weer heel erg ingezet om allerlei beeldmateriaal te verzamelen en te bewerken. Ook veel foto’s op de website komen van Hans’ zijn hand. Volgens Hans: ‘Is het erg leuk werk en een fijne groep om mee samen te werken. Het was altijd leuk om bijeen te komen en langzamerhand is er wat ontstaan.’ Tien jaar lang deed Hans dit werk voor het Groene Hartpad: ‘Nu geef ik mijn werk over aan een ander zodat er weer eens met andere ogen naar de route wordt gekeken. Ik heb het tien jaar lang met veel plezier gedaan maar mijn opvolger vindt het ook leuk, we zijn samen op pad geweest en ik draag het met veel vertrouwen over.’ 

 

John: is een enorme enthousiasteling over wandelen en het Groene Hart. Hij heeft heel veel inhoudelijke en plaatselijke kennis en legde samen met Lia de basis voor de dwarsverbindingen. Verder deelt John zijn passie voor het Groene Hart met iedereen onder de naam ‘GroeneHartstocht’. Zoals John zegt: “Wandelen is een vorm van vrijheid, met je rugzakje op ga je naar buiten en je geniet van alles wat vliegt, groeit, bloeit en zoemt. Een beetje afdwalen van de route is niet erg, dat is juist fijn. En als je thuiskomt ben je de hele dag lekker onderweg geweest en zijn al je zorgen weg. Dat is het grote pluspunt van wandelen en onderweg zijn.”   

 

Dirk: Als padcoördinator houdt Dirk de groep bij elkaar, hij organiseert sessies met de werkgroep. Voor de gezelligheid maar ook om inhoud van gids bij elkaar te krijgen, zoals de ‘tips van markeerders’ en de’ hoogtepunten’. Vanaf het begin af aan is Dirk grondlegger geweest van de nieuwe basis van de gids. Hij heeft veel nieuwe ideeën ingebracht en deze ook uitgewerkt. Ook was hij altijd beschikbaar om alle gaten dicht te lopen en hij legde de basis voor de website van het Groene Hart. Dirk: “Het maken van deze nieuwe gids was een zoektocht en zeker iets van de lange adem. Soms blijkt dat ideeën niet gerealiseerd kunnen worden, zo wilden we eerst een uitklapbare kaart bij de gids. Maar naar veel pogingen van de cartograaf bleek dit niet te passen. Dat is dan jammer maar het is een proces van trial and error om te ondervinden wat realiseerbaar is. Als de gids eenmaal klaar is en in de boekwinkel ligt, ben ik wel heel trots op onze werkgroep dat we dit samen hebben gedaan.” 

 

—> Lijkt het je leuk om ook te helpen met het onderhouden van de routes voor Nivon? Mail dan naar ikwilmarkeerderworden@nivon.nl