Internationaal contact Natuurvrienden

Tekst: Han Verschuur

Een verenigingshistorie van 123 jaar roept associaties op met een college van oude knarren, maar dat viel best mee tijdens de internationale Natuurvriendenconferentie (NFI) in Wenen. Iran werd begroet en de Dag van de Natuurvriend omarmd.

Een vijfde van de dertig deelnemers aan de jaarlijkse conferentie bestond uit leden van de IYNF, de internationale Natuurvrienden-jongerenorganisatie. Van de veertig aangesloten nationale organisaties, was ongeveer een kwart vertegenwoordigd, waaronder het Nivon. Bestuursleden Henk Schaaf en Han Verschuur waren afgereisd namens het Nivon.
Ook al hebben we een indrukwekkende gezamenlijke verenigingshistorie als Natuurvrienden en ook al zijn onze gedeelde waarden vastgelegd in onze statuten, dat betekent nog niet dat we ook in eensgezindheid onze marsroute kunnen bepalen. Zijn wij een alpine sportvereniging (de Oostenrijkse visie), of zijn wij de vaandeldrager van niet partijgebonden socialistische idealen (de Duitse opinie), in een tijd, waarin nationalisme en xenofobie verontrustende vormen aannemen, terwijl de sociaaldemocratie steeds meer terrein prijs moet geven. De Duitse delegatie was dit keer mild gestemd, terwijl de Oostenrijkse Vrienden voornamelijk afwezig waren, waardoor wij in ongekende harmonie vlot tot besluiten kwamen. De vertegenwoordiger van de aangesloten Spaanse Esperantoclub deed nog een ultieme poging om vooruitlopend op de Brexit het Engels tot onwettige taal te laten verklaren, maar vond daarmee alleen zichzelf als medestander.
Iran

Nivon liep als enige organisatie even uit de pas bij de stemming over het C-lidmaatschap van een bergbeklimmersvereniging uit Iran. Hoewel de Iraniërs eigenlijk een verrassend genuanceerd beeld gaven van hun vereniging met onder meer aandacht voor milieubehoud, voor kinderen en voor de rol van vrouwen in de vereniging hebben wij ons stemgedrag laten bepalen door de opinie van het Nivon-bestuur, waarmee wij het C-lidmaatschap van de vereniging uit Iran uiteraard niet tegen konden houden. Iran bestaat grotendeels uit bergland, een eldorado dus voor bergsporters. Met name voor dit agendapunt werden de president, de vicepresident en de secretaris van de Oostenrijkse Natuurvriendenorganisatie ’ingevlogen’, om vooral de toetreding van Iran als C-lid te bepleiten. Een C-lid heeft een adviserende stem bij het conferentie, geen stemrecht.

Dag van de Natuurvriendenbeweging

Bij het NFI-bestuur heeft de boodschap post gevat, dat de internationaliteit van onze beweging ook bij de gewone leden in Europa zichtbaar en tastbaar moet worden, niet als doel op zich, maar als middel om grensoverschrijdend een bijdrage te leveren aan het indammen van nationalisme en xenofobie. Samen kunnen wij concepten voor duurzaam toerisme ontwikkelen. Kennisoverdracht draagt bij tot verspreiding van geslaagde innovatieve projecten. Aangestuurd door de Duitse Natuurvrienden gaat daar een brede commissie mee aan de slag. Deze komt onder meer met een voorstel voor een Dag van de Natuurvriendenbeweging.

PiKa Festival internationaal

Nivon heeft zelf in Wenen een voorzet gedaan voor meer internationaliteit door Natuurvrienden uit het buitenland uit te nodigen voor het PiKa Festival, als een opmaat naar een groter internationaal evenement in 2024 in het kader van Nivon-100. Die geste werd enthousiast door het internationale gezelschap ontvangen. Het ziet er dus naar uit, dat wij tijdens het komende Pinksterkamp, het grootste landelijke Nivon-evenement rondom Pinksteren, vertegenwoordigers met name van de IYNF kunnen betrekken bij de organisatie van activiteiten in samenspraak met NivonJong.

Ondanks de wat matte sfeer van de bijeenkomst in Wenen hebben wij onmiskenbaar voortgang geboekt. Manfred Pils verwoordde het als volgt: Let us give a new start to the international movement of Friends of Nature. Die nieuwe aanzet begint met wederzijds respect en vertrouwen met ruimte voor een flexibele nationale inkleuring van de gemeenschappelijke waarden.

Voorzitter Henk Schaaf in Wenen Ontmoeting van de beide voorzitters aan de poort van het kantoor van de Oostenrijkse Natuurvrienden: rechts Manfred Pils (NFI) en Henk Schaaf (Nivon) Foto: Han Verschuur