Eerste nieuwe Wilde Roos: Koos Vorrinklezing van Jan Pronk

De Wilde Roos was vanaf 1927 een ‘bonte rij van kleine geschriften’ onder de redactie van Koos Vorrink. De serie werd uitgegeven voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO), de voorloper van Nivon. Dannie Brus en Sjoerd Kemeling gaan de Wilde Roos een nieuw leven geven als aanzet tot discussie binnen Nivon over gemeenschapszin, cultuur en ontplooien van kwaliteiten in deze tijd.

De eerste nieuwe Wilde Roos (lees ‘m hier)bevat de eerste Koos Vorrinklezing. Jan Pronk sprak op 1 mei 2017 in het Koos Vorrink-huis, natuurvriendenhuis in Lage Vuursche, over ‘Een linkse gezindheid’. Lees de blader-Wilde Roos of de download-Wilde Roos en er verscheen een artikel over de Koos Vorrinklezing in de Baarnse Courant.

Cultuursocialisme

Het IvAO is in 1924 opgericht door de Sociaal Democratische Arbeiders Partij en de Nederlands Verbond van Vakverenigingen. In 1960 is de naam veranderd in Nederlands Instituut voorVolks- ontwikkeling en Natuurvriendenwerk, Nivon. Koos Vorrink was in de eerste jaren van het Instituut bezoldigd bestuurder. Via hem en anderen zouden de ideeën van het cultuursocialisme, afkomstig van de Belg Hendrik de Man, ook ingang vinden bij het instituut.

Gemeenschapszin en kritisch denken

Natuurlijk moesten de economische omstandigheden van de arbeiders worden verbeterd. Maar dat niet alleen. Bij de nieuwe maatschappij behoorde ook de gemeenschapszin en een andere cultuur voor iedereen. De algemene ontplooiing van alle menselijke kwaliteiten was deel van dat gedachtegoed. Niet alleen door de verwerving van algemene kennis maar juist ook het ontwikkelen van vermogen tot moreel oordelen en kritisch denken. Mede door de arbeidersavondscholen werd aan arbeiders de kans gegeven zich te ontwikkelen. Geschoolde arbeiders zouden beter in staat zijn collectief de strijd aan te gaan voor een socialere samenleving. Daarnaast was een doel van het IvAO om die geschoolde arbeider te vormen tot het kader van de democratisch socialistische beweging.De wilde roos