Afscheid padcoördinator Ap de Groot

Op woensdag 8 november is Ernest Visser, padcoördinator Veluwe Zwerfpad Noord, bij zijn voorganger Ap de Groot langs geweest om hem een bedankje namens het Nivon te overhandigen voor zijn inzet van de afgelopen 16 jaar.

We bedanken Ap voor zijn enthousiaste inzet al deze jaren en het nauwkeurig bijhouden van de wijzigingen en meldingen en voor zijn bereidheid om zijn opvolger in te werken. Ernest kon in zijn beginperiode als padcoördinator altijd een beroep op hem kon doen.

De vrouw van Ap is er ook blij mee dat Ap het nu minder druk heeft. Hij heeft nu meer tijd om de klusjes te doen die anders te lang bleven liggen.  Vervelen zal Ap zich niet zo gauw doen. De  afspraak moest maar op een avond gezet worden want overdag heeft Ap tijd nodig voor zijn wandelgroep, het markeren, tennis en andere werkzaamheden. Dus of er nog tijd overblijft voor de klussen valt te betwijfelen.