Afdeling Groningen – Assen

Groningen–Assen heeft ong. 1150 leden van Groningen tot Midden Drenthe. In 2016 is afdeling Roden -Leek -Peize toegevoegd. Onze afdeling is de enige afdeling met twee natuurvriendenhuizen in haar gebied en een natuurkampeerterrein. We zijn betrokken bij de natuur en milieu, klimaat, energie, biodiversiteit en bij sociaal-culturele aangelegenheden. Als Nivonlid kun je bij ons meedoen aan activiteiten zoals lezingen, excursies, cursussen, en/of als lid van een vaste groep.

Vacature Voorzitter

Je bent het visitekaartje van de afdeling met goede sociale vaardigheden, actief en gemotiveerd voor vrijwilligerswerk.
a. bestuur- en leden vergaderingen leiden en algehele leiding van de afdeling door de grote lijnen in de gaten te houden.
b. taken verdelen en overzicht houden, jaarplanning bewaken
c. interne communicatie in bestuur en afdeling stimuleren
d. initiatieven ontplooien, leden motiveren en inspireren
e. is bereid om regio- en landelijke vergaderingen bij te wonen

Meer info

Vacature Secretaris

Goede beheersing Nederlandse taal, communicatief en sociaal- en digitaal vaardig
a. notuleren van vergaderingen
b. landelijke verslagen lezen en naar andere bestuursleden sturen
c. richtlijnen van landelijk bestuur volgen
d. jaarplanning en –verslag opstellen
e. bewaken en schrijven van in- en uitgaande stukken
f. voorbereiden vergadering en zorg voor uitvoering besluiten
g. kopij verzamelen vanuit de diverse groepen voor het afdelingsblad (4 x p.j.) en in i.s,m. de redactie

Meer info

Vacature Penningmeester

Financieel onderlegd, digitaal vaardig, communicatief en met cijfermatig inzicht.
a. draagt zorg voor het beheer van inkomsten en uitgaven
b. financieel jaarverslag maken en de begroting volgende jaar
c. inzicht en overzicht houden over de kosten en uitgaven
d. beleid kunnen voorstellen voor noodzakelijke uitgaven, investeringen of besparingen met het oog op de nabije en verdere toekomst

Meer info