Landelijke groepen

Naast de activiteiten van lokale afdelingen, natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen is een aantal groepen landelijk actief, meestal rond een specifieke activiteit. Kies wat je aanspreekt en doe mee!

Reizen

Wil je in je vakantie sociaal, buiten en actief zijn? Ga dan mee met een Nivonreis. Met elkaar de wereld ontdekken is een geweldige ervaring. Samen met de andere deelnemers bepaal je binnen de kaders van de reis welke activiteiten je doet en hoe je ze invult. Binnen Nivon zijn er verschillende reisgroepen die draaien op vrijwilligers.

Meer over reizen

Sociale Groepsvakanties

Sociale Groepsvakanties zijn bedoeld voor mensen met een minimum inkomen, al dan niet met kinderen in de basisschoolleeftijd. Hieronder vallen ook gezinnen/ statushouders uit AZC’s. Vrijwilligers zorgen voor een gevarieerd programma: samen kampvuur maken, hutten bouwen, koken en eten, sporten, een Bonte Avond, tekenen of andere creatieve activiteiten. De ene locatie leent zich voor een dag aan het strand, de andere voor een huifkarrit over de heide of een speurtocht door het bos.

Op een speelse manier worden in deze vakantieweken onze kernwaarden ‘sociaal, duurzaam en verdraagzaam’ verwerkt. Hoe komen wij bijvoorbeeld aan ons drinkwater? Waarom moeten we zuinig omgaan met licht? Deelname is leuk, gezellig én je steekt er iets van op. Nivon stelt haar natuurvriendenhuizen voor de vakantieweken ter beschikking. De enige zaken die dan nog nodig zijn, zijn begeleiders en geld.

Meer over Sociale Groepsvakanties

PiKa festival

Het PiKa-festival is een vierdaags festival dat muziek, dans, creatieve workshops en andere gave activiteiten aanbiedt voor jong en oud. Het vindt jaarlijks plaats tijdens het pinksterweekend.

Meer over PiKa-festival

Vrouwencursusweken

Jaarlijks nemen ruim negentig vrouwen deel aan de Vrouwencursusweken (VCW). De weken vinden plaats in de eerste twee midweken van november. Aan de hand van een thema wordt een cursusprogramma aangeboden. Beide weken hebben een identiek programma. De vrouwencursusweken vinden plaats in natuurvriendenhuizen.

Naast de inhoudelijke lezingen en presentaties is er ruimte voor creativiteit en voor ‘beweging’. Ook staat er altijd een excursie/ museumbezoek op het programma. En vooral bieden de Vrouwencursusweken, naast verdieping en ontwikkeling, een plek van ontmoeting met gelijkgestemde vrouwen.

De Vrouwencursusweken richten zich nadrukkelijk op vrouwen van alle leeftijden. Vrouwen die nieuwsgierig zijn, die nieuwe dingen willen leren en die zich – samen met anderen – verder willen ontwikkelen.

Meer over de Vrouwencursusweken

Zang- en muziekgilde

Voor alle Nivonners die graag muziek maken met stem of instrument is in 1980 het Zang- en Muziekgilde in het leven geroepen.

Speelt en zingt u graag met anderen, dan bent u van harte welkom op de Zang- en Muziekweekenden en de Fluitenzaterdagen die het gilde organiseert.

Het Zang- en Muziekgilde organiseert drie zang- en muziekweekenden en acht fluitenzaterdagen per jaar.

Meer over de Zang- en Muziekgilde

Eerlijk & Groen

Eerlijk & Groen zet zich in voor een duurzame, sociale en verdraagzame samenleving. De resultaten zijn fantastisch, maar we kunnen niet zonder steun. Eerlijk & Groen is gebaseerd op de Fair & Green Deal. Samen met tientallen andere organisaties streven wij naar meer balans tussen mens, natuur en economie. Wij ondersteunen het Platform voor een duurzame en solidaire economie en De Grote Transitie.

Historie

Nivon is van oudsher verbonden met de Nederlandse arbeidersbeweging. De vereniging draait al ruim negentig jaar op actieve leden die zich uit enthousiasme en betrokkenheid inzetten op veel verschillende manieren. De Werkgroep Historie verzamelt, selecteert en archiveert allerlei artikelen en beeld- of geluidsmateriaal voor en over Nivon.

De Werkgroep Historie bestaat uit zeven personen, met ieder zijn eigen vakgebied of expertise: Sjoerd Kemeling, Marijke de Kleijn, Dannie Brus, Jolanda Denekamp, Gerard de Jager, Rob de Lange en Herman van Kordenoordt.

Heb je zelf nog iets voor ons archief, of wil  je meer weten over de geschiedenis van Nivon? Neem dan contact op met Sjoerd Kemeling via nivonhistorie@gmail.com of bezoek de Nivon Historie website.

Nivon 90 jaar

https://www.youtube.com/watch?v=3El_gah9uW8

(of bekijk de video op youtube)