Iris Vermaas

Ik stop mijn kwaliteit en passie in de start van NivonJong

Bron: Toorts

Interview: Jolanda Denekamp

,,Ik wil mijn kwaliteit en passie in Nivon stoppen,’’ vertelt Nivonner Iris Vermaas (23) gedreven. ,,De organisatie is het waard en ik krijg er energie van.’’ Alle reden om in de werkgroep te stappen die als doel heeft een NivonJong-bestuur te vormen om jongeren warm te maken voor Nivon.

Iris Vermaas

Iris Vermaas: Ik heb hart voor Nivon.
Foto: Jolanda Denekamp

Iris, pr coördinator van Nivon werkgroep JUMP Zomerkampen, is nog altijd enigszins verbaasd over de prijzen die de groep met vijf masterstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam waarvan zij deel uitmaakte, begin dit jaar kreeg voor het adviesrapport The making of NivonJong. In totaal werden er zo’n dertig onderzoeksprojecten gepresenteerd. De Nivon-groep sleepte twee eerste prijzen in de wacht: de Publieksaward en de Impact Award.

De groep van vijf marketingstudenten deed onderzoek naar NivonJong waarbij de vraag centraal stond: Hoe kan Nivon het aanbod afstemmen op een jongere doelgroep en deze bereiken, motiveren en activeren. ,,Het heeft trots en dankbaarheid opgeleverd en daarnaast hebben de prijzen er ook voor gezorgd dat het rapport serieuzer genomen is’’ stelt Iris. Belangrijkste uitkomst: ,,We brengen een nieuw onderdeel binnen Nivon: NivonJong.’’

Iris, die al Nivon-lid is ’sinds ik kan praten’, vertelt in haar woonplaats Utrecht meer over het onderzoek voor haar masterstudie en de beweegredenen om zich in te zetten voor Nivon. Ze is gepokt en gemazeld binnen Nivon, kwam met haar moeder al in de natuurvriendenhuizen, was van de partij op de eenouderweekenden, ging mee met Nivon-wandelvakanties, was – en is – altijd te vinden op het Pinksterkamp, nam deel aan de theater kampen van JUMP en werd later zelf begeleider bij JUMP Zomerkampen.

Frisse blik

Het Centraal Bestuur had binnen het Communicatieplan 2016 de sterke wens geformuleerd om Nivon beter op de kaart te zetten. Dit, gekoppeld aan meer aandacht voor jongeren als onderdeel van de Nivon100 projecten, vielen eigenlijk samen, vertelt Iris. ,,Tegelijkertijd was ik bezig met mijn master communicatiewetenschappen in Amsterdam.” Dat de vier andere studenten Nivon niet kenden was geen probleem, sterker nog, het was misschien wel een voordeel. ,,Ik zit zozeer in Nivon dat ik veel vragen van de anderen al kon beantwoorden. Het voordeel andersom was weer dat de collega-studenten met een frisse blik konden kijken omdat ze van buiten Nivon komen.’’

De studenten hebben afgelopen najaar aan het onderzoek gewerkt: literatuuronderzoek, deskresearch en kwantitatief onderzoek om de onderzoeksvraag te beantwoorden, maakten onderdeel uit van hun opdracht. Ze hielden onder meer twee enquêtes onder huidige Nivon-leden en niet-leden van 16 t/m 27 jaar. ,,Nee, de respondenten waren geen afspiegeling van de populatie’’, beaamt Iris. De studenten werden benaderd via netwerken van de onderzoekers zelf, facebook en Whatsapp. De leeftijdscategorie is gebaseerd op de gemiddelde leeftijd waarbinnen jongeren studeren.

Potentieel

The Making of NivonJongDe meest opmerkelijke uitkomsten uit het onderzoek? ,,Ik vond het leuk om te horen dat mensen gemotiveerd zijn om actief te worden binnen Nivon; om anderen te helpen, voor hun cv, omgang met verschillende mensen, financieel voordeel, om de organisatie te steunen. De motivatie is er dus al en daarmee potentieel om aan de slag te gaan.’’ De geïnterviewden kwamen ook met allerlei voorstellen voor activiteiten zoals survivals, borrels, outdoorfilmfestival, wintersport voor jongeren … Van de door de onderzoekers voorgestelde activiteiten scoorden een vijfdaagse reis met groep studenten naar een onbekende locatie het hoogst. Het begeleiden van een week zomerkamp voor kids/tieners werd het meest aangevinkt door jongere leden.

Generatie Y

De masterstudenten stellen dat de komst van generatie Y hét moment is voor Nivon om te verjongen: ’deze groep is nieuw en ongevormd’. Deze generatie, geboren na 1980 is ongebonden eigenwijs en brutaal. Tevens creatief, zelfbewust en zelfstandig. Professioneel succes speelt een grote rol. Generatie Y houdt niet van oude politiek maar is geïnteresseerd in leuke activiteiten en interactie via sociale media. Kortom: de ideale generatie voor Nivon’, stellen de onderzoekers. Daarnaast zijn vooral studenten genegen om vrijwilligerswerk te doen. Het voorstel voor een nieuw NivonJong-bestuur past binnen de taak om deze jongerendoelgroep te bereiken.

NivonJong-bestuur

Iris is als projectleider nu een half jaar aan de slag met een werkgroep, momenteel bestaande uit vijf Nivonners, om NivonJong op te zetten. Komend najaar zal dat bestuur actief gaan draaien naast het huidige algemene Nivon-bestuur. ,,Je kunt zeggen dat we met het onderzoek een startpakket hebben afgeleverd en het NivonJong-bestuur moet over een half jaar in de lucht zijn. De taak is om jonge leden te binden aan Nivon, actief en lid te maken. We willen een aantal doelstellingen neerzetten, te beginnen met een activiteitenaanbod gericht op jongeren. Het moet duidelijk zijn wat er binnen Nivon te halen valt onder het kopje ’groen & sociaal.’’ Jeugd en jongeren met affiniteit voor natuur met elkaar in contact brengen.

Social media

Adventurer Claire LeenenVoor de communicatie met de doelgroep moet gebruik worden gemaakt van social media als facebook, instagram, youtube, luidt het advies van de onderzoekers. Samen met een eigen huisstijl en een nieuwe website Nivonjong.nl moet dit meer jongeren trekken naar Nivon.

Daarnaast is het belang om innovators te bereiken luidt het advies: een groep mensen die bereid is om nieuwe ideeën uit te proberen. Het Centraal Bestuur heeft voor één jaar budget vrijgemaakt voor het nieuwe NivonJong.

In de tussentijd hoopt Iris haar master voor de zomer af te ronden, haar portfolio op orde te brengen en meer tijd te steken in haar eigen bedrijfje vormgeving en communicatieadvies.