Werkgroep Historie

Nivon is van oudsher verbonden met de Nederlandse arbeidersbeweging. De vereniging draait al ruim negentig jaar op actieve leden die zich uit enthousiasme en betrokkenheid inzetten voor Nivon op veel verschillende manieren. De Werkgroep Historie verzamelt, selecteert en archiveert allerlei artikelen en beeld- of geluidsmateriaal voor Nivon.

De Werkgroep Historie bestaat uit 7 personen, met ieder hun eigen vakgebied of expertise: Sjoerd Kemeling, Marijke de Kleijn, Dannie Brus, Jolanda Denekamp, Gerard de Jager, Rob de Lange en Herman van Kordenoordt.

Meer informatie

Heb je zelf nog iets voor ons archief, of wil  je meer weten over de geschiedenis van Nivon? Neem dan contact op met Sjoerd Kemeling via nivonhistorie@gmail.com.

In 2014