Werkgroep Historie

Het Nivon is van oudsher verbonden met de Nederlandse arbeidersbeweging. De vereniging draait al ruim negentig jaar op actieve leden die zich uit enthousiasme en betrokkenheid inzetten voor het Nivon op vele verschillende manieren. De Werkgroep Historie, verzamelt, selecteert en archiveert allerlei artikelen en beeld- of geluidsmateriaal voor het Nivon.

De Werkgroep Historie bestaat uit 7 personen, met ieder hun eigen vakgebied of expertise: Sjoerd Kemeling, Marijke de Kleijn, Dannie Brus, Jolanda Denekamp, Gerard de Jager, Rob de Lange en Herman van Kordenoordt.

Wellicht heb je zelf nog iets voor ons archief, of wil  je meer weten over het Nivon, neem dan contact op met Sjoerd Kemeling via nivonhistorie@gmail.com.

In 2014 vierden we 90 jaar Nivon