Toorts Magazine

Tijdbalk

(geschreven voor het Vrijwilligershandboek in 2006 door Rob de Lange)
Een aantal belangrijke en interessante jaartallen in de geschiedenis van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de Naturfreunde Internationale, het Nivon en de arbeidersbeweging in een notendop:

1880-1900 Opkomst van de arbeidersbeweging

1882     Sociaal Democratische Bond (SDB) door Domela Nieuwenhuis

1889        Verbod nachtwerk vrouwen en kinderen

1893        Oprichting Algemene Diamant Werkers Bond (ANDB) door Henri Polak

1894     Oprichting Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), afscheiding SDP 26 augustus        te Zwolle.

De oprichters zijn de 12 ‘apostelen’: onder andere Troelstra, Vliegen en Schapen

1894        SDAP haalt twee zetels in kamer. Lid: Wibaut, Gorter en Roland Holst

1894     Oprichting Naturfreunde Internationale (NFI): de internationale tak van het Nivon

1900      Woningwet

1902      Troelstra in de Tweede Kamer

1903      Grote spoorwegstaking

De Centrale (Reaal)

1906      Oprichting Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV)

1908     Bond van sociaal-democratische vrouwen (Mathilde Wibaut)

1910      SDAP 10.000 leden

1911      Volkspetitionnement voor algemeen Kiesrecht

1913      SDAP 25.000 leden

SDAP haalt 13 zetels in de Tweede Kamer

1914      Eerste Wereldoorlog

1914     Wibaut / De Miranda zetten in Amsterdam socialistische woningbouw op

1915      Oprichting Socialistische boekhandel en uitgeverij Ontwikkeling (1929 Arbeiderspers)

1917      Mannenkiesrecht

1918    Eind Eerste Wereldoorlog

1918     Oprichting Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) door Vorrink

Jongeren 12-20

Gemeenschapszin natuurbeleving cultuur dans

Sandalen bloemetjesjurk manchester

verzuiling

1918      SDAP heeft  89 wethouders

1919      Antimilitarisme van de SDAP (congres)

Vrouwenkiesrecht

1920      Oprichting Nederlandse Arbeiders Reisvereniging (NARV)

1922      AJC koopt de Paasheuvel

1923      Demonstratie tegen militarisme 100.000 mensen

Volkspetitionnement 1,1 miljoen handtekeningen

Gebroken geweertje

1924      Oprichting Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO)

door SDAP en NVV

Vorrink leider (van 1924 tot 1928 bezoldigde secretaris)

Doel vorming en scholing van de Arbeider

Opvoeden tot een nieuwe gemeenschapsgeest

Culturele vorming

Zondagmorgenbijeenkomsten

1925      IvAO heeft 11.000 leden

Filmdienst Jef Last

I.v.A.O treed toe tot de NFI in Zwitserland.

1928      Eerste VARA uitzending

Zondagmorgenbijeenkomsten trekken 22.000 mensen

Bouw van het eerste Natuurvriendenhuis: Krikkenhaar, het begin van een keten van Natuurvriendenhuizen

1928      Samenvoeging met de Natuurvrienden/NARV

Zondagmorgenbijeenkomsten trekken 55.000 mensen

1929     Economische Crisis

1932      IvAO heeft 32.000 leden

Zondagmorgenbijeenkomsten trekken 83.000 mensen

181 Arbeidersscholen met 4.500 leerlingen

25% van de mensen werkloos

1933      Koos Vorrink voorzitter SDAP

1934  Oprichting van de stichting ” Zon en Vrijheid”; hier wordt de Paasheuvel

in onder gebracht.

1936      Een elfdaagse skivakantie in Zwitsers Natuurvriendehuis voor fl 47,50

1939      SDAP in regering met 2 ministers

1940      Tweede Wereldoorlog

1940     Op 20 juli IvAO, AJC en anderen onder NSB controle

Opheffing Instituut

1945      Eind Tweede Wereldoorlog

1946      PvdA (feb)

Fusie SDAP, Nederlandse Volksbeweging, Vrijzinnige Democratische Bond, Christen Democratische Unie

Heroprichting IvAO (de afdelingen Nieuwendam-Tuindorp Oostzaan en Midden-Noord worden nieuw leven ingeblazen)

Van de tien Natuurvriendenhuizen van voor de oorlog zijn er nog zes over, beschadigd en totaal leeggeplunderd

1947      9.638 overnachtingen in de Natuurvriendenhuizen

1948      Noodvoorziening Ouden van Dagen

Politionele acties

1949      – 1958 Drees kabinetten

1949     46.634 overnachtingen in de Natuurvriendenhuizen

Jubileumactie brengt fl 34.200,- op, waarmee ABK huis (A.B. Kleerekoper, 2de kamerlid) wordt verbouwd

1953     Arbeidersavondscholen hebben ruim 4.000 leerlingen

1954      Oprichting Melchersstichting

1957      Het IvAO telt 40.000 leden

1959      Oprichting Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Nivon)

Opheffing van het AJC en de oprichting van Nivon Jeugd & Jongeren

1960     Opheffing arbeidersavondscholen

1964      meer dan 100.000 overnachtingen in de Natuurvriendenhuizen

1965      Nivon komt los van de rode familie

eind 60 Nivon jeugd & jongeren krijgen Ons Honk

1970     Vanaf 70er jaren opkomst en opleving van (sociale) bewegingen: vredes-, kraak-, vrouwenbeweging (tweede feministische golf)

1973      Kabinet Den Uyl

1974      Debat vormingsfunctie Nivon

1980     Begin jaren 80 ontstaat het éénouderwerk

1983      Opening van het Pieterpad

1985      Wandelpaden LAW (Lange Afstand Wandelpaden) Nivon

1986      Lichtalcoholische dranken worden op de Natuurvriendenhuizen toegestaan

30 weekends met 2000 alleenstaande ouders

1990      Vernieuwing van de huizen

1994      Aanschaf kampeerterreinen

Publicatie van “Lief, links en lastig”

1996     Los van PvdA en NVV

100 jaar NFI  100.000 bomen voor Europa

1997      Nivon in financiële crisis

1999      Nivon 75 jaar

Afstoting kampeerterreinen

2000      Ons Honk wordt verkocht

Het congres wordt afgeschaft de Nivonraad wordt ingesteld

2005     Hunehuis geheel gerenoveerd heropend; Banjaert gesloopt en start nieuwbouw