De Wilde Roos

De Wilde Roos

De Wilde Roos zet aan tot
discussie over gemeenschapszin, cultuur
en het ontplooien van kwaliteiten in deze tijd.

De uitgave heeft oude papieren. Vanaf 1927 stond deze ‘bonte rij van kleine geschriften’ onder redactie van Koos Vorrink, één van de eerste bestuurders van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO, de voorloper van Nivon). Dannie Brus en Sjoerd Kemeling vervolgen de uitgave van de Wilde Roos in onze tijd.

De Wilde Roos 1: Een linkse gezindheidDe Wilde Roos 1: Een linkse gezindheid

De eerste nieuwe Wilde Roos bevat de eerste Koos Vorrinklezing, uitgesproken door Jan Pronk op 1 mei 2017 in het Koos Vorrink-huis, het natuurvriendenhuis in Lage Vuursche. Lees de blader-Wilde Roos of de download-Wilde Roos.

De Wilde Roos 2: De toekomst van linkse politiek

Dit is de tweede uitgave in de hernieuwde reeks van De Wilde Roos. Het is de volledige tekst van de tweede Koos Vorrinklezing uitgesproken op 1 mei 2018 door dr. Kathalijne Buitenweg in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche, één van de dertien natuurvriendenhuizen van het Nivon.

Lees de blader-Wilde Roos of de download-Wilde Roos.

Wilde roos

Cultuursocialisme

Het IvAO is in 1924 opgericht door de Sociaal Democratische Arbeiders Partij en de Nederlands Verbond van Vakverenigingen. In 1960 is de naam veranderd in Nivon: Nederlands Instituut voor VolksOntwikkeling en Natuurvriendenwerk.

Koos Vorrink was in de eerste jaren van het Instituut bezoldigd bestuurder. Via hem en anderen zouden de ideeën van het cultuursocialisme, afkomstig van de Belg Hendrik de Man, ook ingang vinden bij het IvAO/Nivon.

Gemeenschapszin en kritisch denken

Natuurlijk moesten de economische omstandigheden van de arbeiders worden verbeterd. Maar dat niet alleen. Bij de nieuwe maatschappij behoorde ook de gemeenschapszin en een andere cultuur voor iedereen.

De algemene ontplooiing van alle menselijke kwaliteiten was deel van dat gedachtegoed. Niet alleen door de verwerving van algemene kennis maar juist ook het ontwikkelen van vermogen tot moreel oordelen en kritisch denken.

Mede door de arbeidersavondscholen werd aan arbeiders de kans gegeven zich te ontwikkelen. Geschoolde arbeiders zouden beter in staat zijn collectief de strijd aan te gaan voor een socialere samenleving. Daarnaast was een doel van het IvAO om die geschoolde arbeider te vormen tot het kader van de democratisch socialistische beweging.

X
X