Nivon Toorts Winter 2018

WinterToorts is uit: Nivon zet in op nieuw

In de nieuwste Toorts

 • Wandel met vernieuwde wandelgidsen
 • Ken jij Vuurol al? Een wintertheaterfestival in de bossen van Lage Vuursche
 • Nog vóór de meet-up en het lanceringsfeest: De eerste column van NivonJong
 • Om Nivon Fryslan kan je in deze Toorts niet heen. Hoe kan het dat armoede nog steeds voorkomt?
 • Transitie, overgang; het nieuwe jaarthema van Nivon. In de maatschappij, binnen de vereniging en overal waar structureel iets aan’t veranderen is
 • Nivon Toorts Winter 2018Winterse activiteiten, zomerkampen en zomerreizen
 • Geschiedenis van Toorts in oorlogstijd en mooi oud worden met Nivon
 • Het internationale natuurvrienden congres, de Nivonraad in november, wat de X-factor te maken heeft met de nieuwe tariefstructuur, aanpassing van contributies en Mohamad en Carla’s motivatie om Nivon-lid te worden.

 

Klik op Toorts voor een winteravond vol inspiratie en plannen maken

 

Meer over Toorts

IvAO ontbonden in WO2

De Toorts blijft ontstoken – IvAO in WO2

Tekst: Rob de Lange, Werkgroep Historie Nivon

De Tweede Wereldoorlog heeft heel lang als moreel ijkpunt gefungeerd. Raar dat we dan zo weinig vinden over het IvAO (Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling, de voorloper van het huidige Nivon) in de oorlog.

 

In 1940 verschijnt De Toorts acht keer: Vier keer voor en vier maal na het uitbreken van WO2. De oorlogse nummers komen uit in juli, aug/sept, oktober en november 1940. De Toortsen uit 1940 lezen als een thriller. ’’Wij weten dat die oorlog komt. Zij niet.’’

WO2: De wereld draait door, of niet?

IvAO werkt door in WO2De Toortsen voor mei 1940 zijn gericht op opvoeding en uitleg. Het zijn lessen: pittig en zorgvuldig, met ook aandacht voor de oorlog. Al in de eerste zin van het eerste nummer: ’’Toen in augustus (1939) de wolken zich aan de politieke hemel samenpakten en daarna de oorlog een feit werd …..’’ De inval in Polen wordt niet verzwegen. Het artikel gaat verder: “ ….. zal wel niemand optimistisch geweest zijn dat we het gestelde doel zouden halen, de 7500 gulden op tafel voor de nieuwe Banjaert” …..

Steeds wordt ingegaan op de oorlog en de slechte situatie. Maar men was vooral bezig natuurvriendenhuizen te (ver)bouwen. Die zomer kregen arbeiders wettelijke vakantierecht! Alle aandacht daarvoor in het Meinummer. Door de situatie zijn er ’’….. aan het reizen door Frankrijk zekere risico’s verbonden ..… onder de huidige omstandigheden kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.’’

Uitlezen

Het vervolg zorgt voor steeds meer verwarring en morele gymnastiek: Wat zou ik gedaan hebben zonder wat wij nu weten? En voor onze natuurvriendenhuizen is ook ‘gevochten’, waarbij goed en kwaad niet zo definieerbaar waren.

Nivonraad

Nivonraad: Het huis is op orde

Door Henk Schaaf
voorzitter landelijk bestuur

De lichten staan op groen: Nivon Natuurvrienden heeft zijn financiën op orde. De vereniging groeit weer voor het eerst sinds vele jaren. De meeste natuurvriendenhuizen tellen meer overnachtingen. Het is allemaal sneller gegaan dan gedacht. Of de situatie werkelijk stabiel is zal het komende jaar moeten blijken. Want er moet nog wel het een en ander gebeuren voordat er sprake is van een onbezorgde situatie.

Ruimte

Tijdens de Nivonraad (*) op 25 november in Arnhem gingen de leden unaniem akkoord met de begroting voor 2018. Landelijk penningmeester Jos Bras kreeg complimenten voor de gedegen aanpak. Er is enige ruimte voor extra uitgaven. Zo komt er bijvoorbeeld geld beschikbaar voor NivonJong, voor communicatie en voor een uitbreiding van de ledenadministratie zodat deze ook in de afdelingen en natuurvriendenhuizen te gebruiken is. De landelijke werkgroep Wandelen krijgt eveneens meer financiële armslag. Nu de grootste financiële zorgen voorbij zijn wordt het gemakkelijker allerlei projecten voortvarend op te pakken en de blik weer meer te richten op de inhoud (in plaats van op de centen en de drang tot overleven).

Tarieven

NivonraadHet Centraal Bestuur heeft een nieuwe tariefstructuur opgezet voor overnachtingen in accommodaties. Nivonleden gaan de zuivere kostprijs betalen. Want Nivon is vóór en ván de leden: zij zijn in feite mede-eigenaar van het kapitaal dat in tientallen jaren is opgebouwd. Kinderen tot 16 jaar mogen, als zij zelf lid zijn, gratis met hun (groot)ouders komen logeren in de natuurvriendenhuizen en op de kampeerterreinen. Niet-leden zullen meer gaan betalen. Eenzelfde aanpak zal worden gekozen voor activiteiten van NivonJong, in de plaatselijke afdelingen, voor de reizen en kampen voor de jeugd. Door dit prijsverschil merken gebruikers misschien al snel dat een lidmaatschap echt voordeel oplevert.

Contributie

De contributies over verschillende leeftijdsgroepen zijn ook logischer ingedeeld. In de meeste gevallen gaat de jaarlijkse bijdrage omlaag. Zo zal een huishouden met twee ouders en twee of meer kinderen niet meer dan € 90,- kwijt zijn. De Nivonraad heeft het Centraal Bestuur gevraagd voor jongeren tussen 16 en 26 jaar een speciaal ‘studententarief’ in te voeren. Omdat de ledenkaarten voor 2018 binnenkort al worden verstuurd, zal het bestuur bekijken of vanaf 2019 voor deze leeftijdsgroep een gunstige regeling kan worden getroffen.

(*) De Nivonraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging; twee maal per jaar komen vertegenwoordigers uit alle Nivon-geledingen bijeen.

Vacature padcoördinator Overijssels Havezatenpad

De Landelijke Wandel Werkgroep zoekt voor het gedeelte Ommen – Steenwijk van het Overijssels Havezatenpad een padcoördinator die de wandelaars op het goede pad houdt.
De padcoördinator stuurt de werkgroep van markeerders aan die twee keer per jaar de route naloopt, met geel/rode stickers en met verf en kwast. Daarnaast reageert hij op meldingen van wandelaars, houdt actuele routewijzigingen bij, onderhoudt contact met terreineigenaren en houdt de ontwikkelingen in de omgeving in de gaten.

 

Kasteel Weldam bij Diepenheim langs de route

Het Overijssels Havezatenpad voert 272 km lang dwars door de groene provincie Overijssel. De route slingert van Twente via het dal van de Regge, de Vecht en het Zwarte Water naar de Wieden en de Weerribben.
Overijssel staat bekend als ‘de Tuin van Nederland’ vanwege het afwisselende en vaak kleinschalige landschap dat door boeren en landheren gekneed is. Het grote aantal landgoederen geeft het Overijsselse platteland een ‘groen’ en voornaam aanzien. Het Overijssels Havezatenpad – genoemd naar de versterkte huizen van de oude landadel – passeert ruimt vijftig van deze havezaten.
Onderweg ziet de wandelaar weelderige landgoederen, kronkelende rivieren, glooiende heuvels en bolle essen, maar ook weerbarstige veenmoerassen en intieme hooilanden met houtwallen en singels. De vele historische stadjes en dorpen maken de afwisseling compleet. Het is een wandelroute van formaat die de meest verrassende paadjes en weggetjes met elkaar verbindt.

Lees ook dit interview met Jan Koot, padcoördinator Noaberpad

 

 

Profielschets Padcoördinator

Algemene competenties/vaardigheden

 • Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Is alert op kansen en bedreigingen in het veld bij beleid en organisaties
 • Bezit goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Bezit goede contactuele eigenschappen

Coördinatie

 • Heeft overzicht van het totale traject
 • Is het aanspreekpunt van werkgroepleden, Nivonbureau en Wandelnet
 • organiseert 1x p/j een bijeenkomst van de padwerkgroep
 • De padcoördinator is vanwege zijn functie lid van de vereniging Nivon.

Werkgroep

 • Neemt (tijdelijk) taken van een werkgroeplid waar, of draagt zorg voor waarneming
 • Houdt de lijst veldmedewerkers bij
 • Zorgt voor instructie nieuwe medewerkers
 • Ontwikkelen route
 • Inspecteert nieuwe routedelen
 • Onderzoekt problemen die zich voordoen
 • Houdt ontwikkelingen in de gaten die gevolgen hebben voor de route
 • Legt dossier aan met zaken die van belang zijn bij een volgende herziening van de route
 • Wandelnetwerken
 • Werkt samen met routebureaus voor samenloop en afstemming van routes en markering van
  wandelnetwerken en Lange-Afstandswandelpad/Streekpad

Meldingen

 • Draagt zorg voor adequate afhandeling van meldingen via www.meldpuntwandelen.nl
 • Schakelt bij ingewikkelde zaken de provinciale werkgroep in of rapporteert in de Landelijke
  Wandel Werkgroep

NS-wandeltochten/Wandel2daagse

 • Bovenstaande zaken gelden ook voor de (delen van) NS-wandeltochten en Nivon
  Wandel2daagses die gebruik maken van je pad.

Communicatie

 • Het hebben van en kunnen werken met de computer en internet is een vereiste.

Wat bieden wij

 • Leuke, veelzijdige functie met veel verschillende contacten
 • Onkostenvergoeding en verzekering

Heb je interesse om een belangrijke bijdrage te leveren aan het Overijssels Havezatenpad,
neem dan contact op met Hans Beekman, padcoördinator van het Overijssels Havezatenpad via j.beekman.001@hetnet.nl of 0651995038.

Markeerder gezocht voor het Overijssels Havezatenpad in de Wieden

Het succes van de langeafstand- en streekwandelpaden is voor een groot deel te danken aan de vrijwilligers die de route markeren en actueel houden. Het Nivon, eigenaar en beheerder van het Overijssels Havezatenpad is op zoek naar een markeerder in de Wieden (Genemuiden – Giethoorn – Belt Schutsloot) die de wandelaars op het goede pad houdt.

Minimaal twee keer per jaar lopen markeerders de route na, met wit/rode of geel/rode stickers en met verf en kwast. Daarnaast reageren ze op opmerkingen die binnenkomen en houden ze ontwikkelingen in de omgeving in de gaten.

Het Overijssels Havezatenpad voert 272 km lang dwars door de groene provincie Overijssel. De route slingert van Twente via het dal van de Regge, de Vecht en het Zwarte Water naar de Wieden en de Weerribben.

Overijssel staat bekend als ‘de Tuin van Nederland’ vanwege het afwisselende en vaak kleinschalige landschap dat door boeren en landheren gekneed is. Het grote aantal landgoederen geeft het Overijsselse platteland een ‘groen’ en voornaam aanzien. Het Overijssels Havezatenpad – genoemd naar de versterkte huizen van de oude landadel – passeert ruimt vijftig van deze havezaten.
Onderweg ziet de wandelaar weelderige landgoederen, kronkelende rivieren, glooiende heuvels en bolle essen, maar ook weerbarstige veenmoerassen en intieme hooilanden met houtwallen en singels. De vele historische stadjes en dorpen maken de afwisseling compleet. Het is een wandelroute van formaat die de meest verrassende paadjes en weggetjes met elkaar verbindt.

Zie ook https://nivon.nl/overijssels-havezatenpad/

Heb je interesse om een bijdrage te leveren aan het Overijssels Havezatenpad, neem dan contact op met Hans Beekman, padcoördinator van het Overijssels Havezatenpad via j.beekman.001@hetnet.nl of 0651995038.

Loonse en Drunense Duinen

Op pad met het IVN

Door Ton Oostveen, vrijwilliger bij Nivon Utrecht

Mijn smartphone trilt in mijn jaszak. Het is een Whattsap van Yvonne: “De KRO/NCRV organiseert een excursie in de Loonse en Drunense duinen. En een gids van het IVN begeleidt ons.” Met die laatste zin weet zij zich verzekerd van mijn gezelschap. De natuurgidsen van onze zusterorganisatie beschikken vaak over interessante weetjes. De gids van vandaag verzorgde eerder in dit jaar een week natuurbeleving vanuit natuurvriendenhuis Morgenrood. Het vertrekpunt is nu restaurant Bosch en Duin aan de rand van Udenhout. Bij aankomst worden wij gastvrij onthaald op koffie/thee en, zo je wilt, met een soort Brabants appelgebak.

Op pad: Loonse en Drunense DuinenIn een goed humeur en met aangenaam, droog weer ging mijn groep van ongeveer twintig personen, er waren vier groepen, op pad. De IVN-gids blijkt een capabele zestigjarige man die dagelijks in de Loonse en Drunense duinen rond struint. Hij verstaat de kunst om tijdens zijn uitleg niet te veel details te geven, zoals gemakkelijk gebeurt als je veel weet en dit wilt delen met een ander. De wandeling is vijf en een halve kilometer lang en zal twee uur duren.

Brabantse Sahara

Na tien minuten lopen door het bos is het zover: Mijn eerste kennismaking met de grootste zandvlakte van Nederland. Nadat we een brede heuvelrug zijn opgelopen kijken wij verrast neer op een spectaculair, ongewoon nederlands landschap. Tot aan de horizon strekt zich een enorme zandvlakte uit, onderbroken door heuvels die gedeeltelijk met zandzegge, een ruige grassoort, bedekt zijn. Met op de top veelal een solitaire vliegden (Pinus sylvestris), half onder gestoven door zand. En dit is dan ook gelijk het unieke kenmerk van dit nationale park. Het bestaat uit 35 km2 grond waarvan maar liefst 30 km2 stuifzand. Het is hiermee het grootste natuurgebied in Nederland, waar binnen het zand zich vrij kan bewegen. Als je deze ‘Brabantse Sahara’ voor het eerst betreedt voelt dit gebied enorm weids en verlaten aan, een lichte angst bekruipt je ook.’ Kan ik mijn weg wel terug vinden zonder te verdwalen?’

Loonse en Drunense DuinenOm die angst weg te nemen heeft Natuurmonumenten regelmatig wegwijzers aangebracht. En daar wordt nu ook dankbaar gebruik van gemaakt door een zeldzame trekvogel: De klapekster. Op de wegwijzer gezeten heeft hij een goed uitzicht op mogelijk voedsel.

In het zand bespeuren wij de sporen van een ree. Verbaasd vraag ik aan de gids waar deze zijn water drinkt. “Een ree heeft maar weinig water nodig, hij heeft al genoeg aan de waterdruppels op het gras. Bij hete zomers sterven de zwakkere exemplaren, zo is het nu eenmaal in de natuur …..” We zien pijpenstrootjesgras en schapenzuring (het blad lijkt op de langgerekte kop met oren van een schaap).

Als we langs een zandheuvel met een grote vliegden lopen, zie ik aan de onderkant van die heuvel kleine struikjes van nauwelijks veertig centimeter hoog. Dit zijn struikwilgen, maar dan wel onder gestoven struikwilgen die maar liefst tweehonderd jaar oud zijn! Uniek, en vol eerbied sta ik hier even bij stil. Ik wil contact maken met dit krachtige, taaie natuurgebied …..

Water, vuur, aarde en lucht

En dat is precies het gevoel dat de basisscholen hier in de omgeving, met hun jonge leerlingen willen bereiken. Zij verzorgen in samenwerking met de natuurorganisatie driedaagse educatieve lessen over elk van de vier natuur elementen: Water, vuur, aarde en lucht . Zo kunnen de leerlingen zich bijvoorbeeld bij het project aarde tot aan de nek ingraven en vervolgens een half uur blijven zitten om daadwerkelijk voeling, verbondenheid, met de aarde te ontwikkelen.

Op het einde van onze prachtige excursie geeft de natuur ons nog een welgemeend advies mee. Wij lopen langs eikenbomen waarin de eikenprocessierups zit, die met zijn haartjes zoveel ongemak, jeuk en zelfs brandwonden kan veroorzaken. De natuurlijke vijanden van diezelfde rups, de eikengalwesp en de sluipwesp, huizen vaak op de onderste takken van de eik. En juist die takken worden, langs wegen en paden en in de stad, door mensen weggehaald ….. De natuur is er voor ons, maar wij moeten er ook voor de natuur zijn, zo leert dit laatste verhaal weer eens!

Meer informatie

Ton Oostveen blogt
Nivon Utrecht

 

Loonse en Drunense Duinen

NivonJong stelt voor en lanceert

NivonJong stelt voor en lanceert

Via deze weg wil ik me graag alvast voorstellen. Mijn naam is Flore van Eerde, ben 23 jaar en ik zal de voorzitter worden van NivonJong. Samen met oprichter Iris Vermaas, bestuurslid Herbert Boerendonk en een aantal andere getalenteerde jongeren heb ik meegewerkt aan de opstart van NivonJong, de nieuwe jongerenafdeling van Nivon.

 

NivonJong FloreBestuur, lanceringsfeest, site en activiteiten

Inmiddels heeft zich een bestuur gevormd en is er een datum voor het lanceringsfeest: 3 februari 2018! Ook zal de website spoedig live gaan en werken we achter de schermen aan de activiteiten die we in 2018 gaan aanbieden.

Als kind ging ik mee met Nivon Watersport en JUMP Zomerkampen en tegenwoordig ben ik al een aantal jaar begeleider van JUMP Zomerkampen. Ik wil het komende jaar samen met de rest van het NivonJong-bestuur Nivon aantrekkelijker maken voor jongeren.

 

Get active

NivonJong: Get activeSamen met de volgende bestuursleden ga ik er een avontuurlijk, inspiratierijk en onvergetelijk jaar van maken:
Suzanne Piet – Penningmeester
David Hup – Evenementen
Esle Schrauwen – Evenementen
Dorothee Hafkenscheid – Communicatie
Ilya Snijders – Communicatie
Rosan van Gessel – Communicatie

Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort!

Stay tuned

Heb je vragen, tips, opmerkingen? Twijfel dan niet om contact op te nemen.

E: info@nivonjong.nl
I: Instagram.com/nivonjong
F: Facebook.com/NivonJongNederland

 

Join us

NivonJong: Join us

Orkest van de Vorige Eeuw

Orkest van de Vorige Eeuw in Koos Vorrink-huis

Het Orkest van de Vorige Eeuw repeteert regelmatig in ‘ons’ Koos Vorrink-huis. Op initiatief van Floris Kortie heeft Podium Witteman een orkest opgericht van enkel senioren boven de 70. Uit het hele land hebben musici, amateurs en professionals, zich aangemeld voor het orkest. Bij Podium Witteman van 29 januari 2017 was het eerste optreden.

Orkest van de Vorige Eeuw

 

Het Orkest van de Vorige Eeuw repeteert nu voor een tweede optreden elders in het land. Op het programma staat de 3e symfonie van Beethoven ‘Eroica’.

Niet alleen het Orkest van de Vorige Eeuw repeteert in het Koos Vorrinkhuis. Ook andere orkesten weten dat het Koos Vorrinkhuis een prachtige plek is om muziek te maken. Natuur en cultuur versterken elkaar hier. Echt Nivon!

 

Bij Podium Witteman 29 januari 2017

 

De Eroica van Beethoven

De 3e symfonie van Beethoven ‘Eroica’

 

Contact

Koos Vorrink-huis in Lage Vuursche

NFI congres 2017

NFI: Jonge natuurvrienden hebben de toekomst

Het Koos Vorrink-huis was van 20 tot 22 oktober het centrum van de wereld van Natuurvrienden. Het Nivonhuis werd gevuld met bijna 90 gasten uit Europa en Afrika voor het driejaarlijks congres van Naturfreunde Internationale (NFI). Henk Schaaf en Leni de Jager doen in woord en beeld verslag.

International Youth

NFI congres 2017De Nivon-delegatie brak op de bijeenkomst een lans voor de internationale jongerenbeweging IYNF. Het hoofdbestuur had besloten de organisatie stevig te korten op haar budget. De jongeren zelf hadden ’s morgens een sprankelende presentatie gegeven over “honderd plannen en duizend ideeën”.

NFI congres 2017Op het congres trad de ex-politicus Diederik Samsom als gastspreker op. Hij hield een inspirerend – en optimistisch – betoog over ‘groene energie’ en wees erop dat een volgende generatie in een wereld zal leven die niet meer afhankelijk mag zijn van fossiele grondstoffen.

Dat de jeugd de toekomst heeft, daar waren de afgevaardigden uiteindelijk wel van doordrongen. Vrijwel alle landen met een eigen vereniging van Natuurvrienden bleken uiteindelijk bereid op vrijwillige basis 15 eurocent per lid extra beschikbaar te stellen voor de IYNF.

Positie NFI

Het congres discussieerde over de positie van NFI in 2020. “We moeten terug naar waar we vandaan komen.” “We moeten vooral een natuurorganisatie blijven.” “We staan voor solidariteit en vrede.” “We zijn er vooral voor onze leden.” Enzovoort. Verrassende denkbeelden leverde deze gespreksronde niet op.

Organisatie

NFI besloot de contributies voor de aangesloten landen te verlagen en de statuten aan te passen. Nivon-lid Geert Ates werd gekozen in de commissie die de komende drie jaar de financiën moet bewaken. Gerard de Jager, lid van ons Centraal Bestuur, wordt lid van een arbitragecommissie. Onze eigen Nivon-kandidaat voor het NFI-hoofdbestuur haalde helaas de eindstreep niet.

Waardering hosts

Hosts van het Koos Vorrink-huis op het NFI congresDe congresgangers spraken grote waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers in het Koos Vorrink-huis. Alles was tot in de puntjes georganiseerd: de verzorging, maaltijden, transport van en naar trein en vliegtuig, techniek, en veel andere bezigheden die achter de schermen werden verricht.

“Jedenfalls danke ich allen Mitarbeitern für die exzellente Unterstützung – ich habe nur positive Rückmeldungen erhalten“, mailde NFI-president Manfred Pils daags na de conferentie vanuit het internationaal secretariaat in Wenen.

NFI congres in beeld

Klik op de foto voor het beeldverslag.

Meer informatie

Naturfreunde Internationale
Diederik Samsom: De zon levert per dag voor 10 jaar energie
Natuurvriendenhuis Koos Vorrink-huis

Stolpersteine bij De Bosbeek

Stolpersteine gelegd bij natuurvriendenhuis De Bosbeek

In aanwezigheid van nabestaanden, vertegenwoordigers van de gemeente Ede, plaatselijke pers, leden van de Historische Vereniging Oud-Bennekom en de beheercommissie van natuurvriendenhuis De Bosbeek zijn drie zogenoemde Stolpersteine (struikelstenen) bij de ingang van De Bosbeek aan de Bosbeekweg gelegd.

Stolpersteine
omdat je erover struikelt
met je hoofd en je hart,
en je moet buigen
om de tekst te kunnen lezen

Stolpersteine zijn herinneringssteentjes met een messing plaatje op de bovenkant. Ze liggen bij De Bosbeek in Bennekom ter nagedachtenis aan Samuel Bromberg en het echtpaar Emanuel (Maantje) Manasse en Fanny Manasse-Hartogsohn. De stenen liggen op de plek waar zij het laatst in vrijheid verbleven.

In het gebied rondom het Veluwse Nivon-huis zaten in de oorlog vele vervolgden ondergedoken. Van genoemde drie mensen is met zekerheid vastgesteld dat ze in het Boschbeekgebied hun laatste verblijfplaats hebben gehad voordat ze er in 1943 tijdens razzia’s gearresteerd, gedeporteerd en vermoord werden. De levensverhalen van Samuel Bromberg, Emanuel en Fanny Manasse staan op het informatiebord bij de Stolpersteine.

Stolpersteine bij De Bosbeek

Het leggen van Stolpersteine is een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De kracht van het project is dat de stenen er overal hetzelfde uitzien. Dit laat de massaliteit zien van de vernietiging van mensenlevens die heeft plaatsgevonden in de periode 1939-1945.

Meer informatie

Stolpersteine: Overal dezelfde gedenktekens
Gunter Demnig
Natuurvriendenhuis De Bosbeek