Nivon Toorts Lente 2018

LenteToorts: Eindelijk de tent weer uit de mottenballen

In de nieuwste Toorts

 • Transitie naar duurzame natuurvriendenhuizen.
 • We gaan weer kamperen.
 • PiKaFestival in zicht.
 • Utopieën in tijden van ecologische en sociale crisis.
 • NivonJong is gelanceerd!
 • Wat gebeurt er in en om de natuurvriendenhuizen?
 • Nivon Toorts Lente 2018Chillen op kamp of een grootouder-kind-week?
 • Het Melchersfonds vernieuwt met sociale groepsvakanties.
 • De geliefde Midweek Gratis actie is er weer.
 • Veel activiteiten en 2 vernieuwde wandelgidsen.

 

Klik op Toorts om plannen te maken en na te denken over duurzaamheid en maatschappij

 

Meer over Toorts

John Huige

Utopieën in tijden van ecologische en sociale crisis

Bron: Toorts

Boekbespreking ‘John Huige: De Draagbare Utopie – Crisisinzicht, Systemen en Veerkracht in een tijdperk van klimaatontwrichting
’
door Erik Spaink

De Draagbare Utopie

 

In zijn in oktober verschenen nieuwe boek behandelt voormalig directeur van Nivon John Huige niet alleen de desastreuze gevolgen van klimaatontwrichting en ongelijkheid, maar ook aanzetten voor concrete oplossingen. Schetsen van een meer gewenste inrichting van de maatschappij: Utopieën.

Uit zijn beschrijving van de crisis blijkt duidelijk de Nivon-achtergrond van de auteur: Het gaat over ‘eerlijk en groen’. Hij benoemt een aantal bedreigingen: de ontwrichting van het klimaat, vermindering van biodiversiteit, het opraken van grondstoffen en de afnemende kwaliteit van lucht en bodem. Maar ook de concentratie van de macht bij grote bedrijven en banken – en de overheid die daar steeds meer mee verweven raakt, de toenemende ongelijkheid en de gevolgen van al die ontwikkelingen voor het functioneren van de democratie. Ondanks die opsomming van bedreigingen wil hij niet pessimistisch zijn: “Apathie brengt ons niet verder”. Maar de urgentie is groot.

Veerkrachtige systemen

Hoe dat aan te pakken? In zijn analyse staat het begrip ‘systemen’ centraal. Sociale, ecologische en politieke systemen. Elk van de bedreigingen heeft een systeemkarakter: Ze bestaan uit verschijnselen die in onderlinge samenhang leiden tot ontwikkelingen of gedragspatronen. Het gaat om de samenhang binnen de systemen en tussen de systemen: een buitengewoon complex geheel. Die systemen moeten veerkrachtig zijn.

Veerkracht is het vermogen van een systeem (individu, organisatie, bos, stad, economie) om te gaan met veranderingen en zich verder te ontwikkelen. Het gaat over hoe mensen en natuur in staat zijn schokken en verstoringen – zoals een financiële crisis of de klimaatverandering – op te vangen om te komen tot een situatie die weer enige tijd stabiel is. Veerkracht vergt diversiteit en samenwerking. Daarvoor moeten de ‘bronnen van het kwaad’ worden aangepakt (mitigatie: Bijvoorbeeld de CO2 uitstoot verminderen) en de gevolgen worden opgevangen (adaptatie: Bijvoorbeeld van wateroverlast). Maar ook het falend politiek systeem dat de auteur uitgebreid beschrijft moet op de schop. Belangrijk is dat we leren van wat er gebeurt.

Dat kan je – zoals telkens blijkt – niet aan de markt overlaten. En niet aan een overheid die stuurt op groei van een primitief gemeten nationaal inkomen. Voor politici is de doorgeslagen marktwerking (neoliberalisme) nog altijd de overheersende ideologie. Een ideologie die het allemaal alleen maar erger maakt. In die analyse staat de auteur niet alleen, getuige de recente stroom van kritisch constructieve publicaties over het economisch systeem.

Draagbaar

Niet alles kan en moet tegelijk veranderen. Dat zou niet lukken. Vandaar de deel-utopieën: Behapbare stappen die voor de samenleving ‘draagbaar’ zijn. Het gaat dan om het economisch systeem: af van de groeidwang en alleen investeren in de energietransitie en in circulaire en regionale economie, belasting op toegevoegde C (koolstof) in plaats van op arbeid en betere indicatoren die iets zeggen over onze welvaart. En daarnaast gaat het om democratische vernieuwing (onder andere betrokkenheid van burgers) en solidariteit (verdeling van de arbeid, basisinkomen).

Handvatten

De door de auteur voorgestane systeemveranderingen komen niet vanzelf tot stand. Er zijn nogal wat behoudende tegenkrachten. Deels zitten die ook bij onszelf, want we zijn ‘consumptief verslaafd’ en hebben steeds minder sociale binding. We horen en zien de ernst en de urgentie van de situatie onvoldoende. Er staan ons hoe dan ook enorme veranderingen te wachten, die we niet lijdelijk hoeven te ondergaan. Bijvoorbeeld kunnen we in ronde tafel gesprekken een gedeeld perspectief ontwikkelen en agenderen. De auteur biedt handreikingen door ons zicht te geven op samenhangen. Als we met elkaar in dialoog gaan en ons daarbij oriënteren op de utopieën kunnen we de veerkracht van de systemen vergroten.

De Draagbare Utopie biedt achtergronden bij het dagelijkse nieuws en handvatten voor eigen handelen. Het is geen gemakkelijk boek. Het is ‘duurzaamheid voor gevorderden’, voor wie al gemotiveerd is en meer grip wil krijgen op de samenhangen.

Meer informatie

John Huige: De Draagbare Utopie – Crisisinzicht, Systemen en Veerkracht in een tijdperk van klimaatontwrichting
ISBN: 9789402239867
Verkoopprijs: € 19,50 via Boekscout.nl. Bestellen via de boekhandel kan ook.

John Huige is voormalig beleidsadviseur van de bouwbond NKV, docent aan de Horst, directeur van Nivon en directeur van de PvdA. Hij is lid van het Platform voor Duurzame en Solidaire Economie (PDSE).

 

Duurzame Donderdagen bij Nivon Arnhem

Nivon heeft geschiedenis geschreven als vereniging die zich heeft ingezet voor – zoals dat ooit heette – volksontwikkeling. Om mensen te helpen hun plaats te vinden in de samenleving. En dat gecombineerd met ontspanning en recreatie. Soms leek het een utopie. Maar zie, nu lijkt het soms alsof alleen de recreatie nog van belang is. Of solidariteit niet meer van belang is en natuurvrienden alleen nog maar hoeven te genieten in een wereld van materiële welvaart. We worden ons steeds meer bewust van de keerzijde: Onze verworvenheden gaan ten koste van te veel. We moeten andere wegen vinden. Wat kunnen we doen voor een duurzame ontwikkeling?

In Arnhem is er elke maand op een donderdagavond een gesprek over; de Duurzame Donderdag. Zo kwam al de energietransitie voorbij wat betreft de technische en sociale ontwikkelingen en wat betreft demogelijkheden van samenwerking in een wijk. John Huige kwam voor een discussie rond zijn pas uitgekomen boek. Wateroverlast en groen bij het onderwerp klimaatadaptatie. Er is nog een bijeenkomst over de (kleinschalige) wijkeconomie met als voorbeeld de Arnhemse wijk Spijkerkwartier en er komt meer. Bijvoorbeeld over circulaire economie en burgerparticipatie, of wat deelnemers of lezers zelf aandragen.

De bijeenkomsten zijn altijd inspirerend. Niemand heeft het antwoord op alle vragen. We ontdekken samen wel van alles. En we hebben oriëntatiepunten, zoals die in de boekbespreking naar voren komen. Er is en blijft een rol voor een vereniging die het debat aanwakkert. Juist dit debat bij Nivon.

Nivon-arnhem.nl

Salamander-onderzoek bij Morgenrood

Salamanders! Morgenrood als uitvalbasis voor onderzoek

Remco Ploeg en David Brouwer werkten en verbleven vorig jaar een paar maanden in natuurvriendenhuis Morgenrood voor hun onderzoeksstage aan een Salamanderproject. Ze deden verslag op de Facebookpagina Morgenrood.Nivon.

Onderzoek

Salamanders: Onderzoek bij MorgenroodWij zijn Remco en David, tweede-jaars studenten Diermanagement op het Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Op het moment doen wij in de omgeving van Tilburg en Roermond onderzoek naar salamanders voor onze stage bij RAVON.

Het gaat wereldwijd erg slecht met amfibieënpopulaties en door ons onderzoek naar de ziekte Amphibiocystidium hopen wij ons steentje bij te kunnen dragen om meer kennis te vergaren over deze prachtige koudbloedige dieren en de gigantische problemen waar zij op dit moment mee kampen. Wij gebruiken Morgenrood als uitvalsbasis en hebben het erg naar onze zin!

Bij de foto’s

Op de foto bovenaan dit bericht zie je van links naar rechts soorten die wij regelmatig tegenkomen: kamsalamander, vinpootsalamander en kleine watersalamander. Tijdens het onderzoek richten wij ons voornamelijk op de vinpootsalamander.

De foto hierboven laat zien dat we voor ons onderzoek veel met speciale fuiken werken om de salamanders te vangen. Hier worden de fuiken geplaatst in een poel door Remco.

Salamanders: Onderzoek bij MorgenroodOok meten wij verschillende waterwaardes om een mogelijk verband met de ernst van de ziekte te kunnen vinden. Op de foto hiernaast meet David de watertemperatuur en de zuurtegraad van het water in een poel.

Hoe is het nu met de salamanders?

Omdat het onderzoek een meerjarig onderzoek betreft, zijn er nog geen sluitende resultaten.

Met dank aan Richard van de Ven, Marketing & PR-medewerker van Morgenrood.

Leni van Hattem-Hoffman

Mooi oud worden door actief te zijn

Bron: Toorts

Leni van Hattem-Hoffman

geboren op 9 mei 1948

Tekst: Sjoerd Kemeling
Interview en foto: Herman van Kordenoordt

De Werkgroep Historie Nivon verzamelt materiaal uit het Nivon-verleden om voor de toekomst te bewaren. Herman van Kordenoordt voert gesprekken met leden en legt deze interviews vast op cd. Van de meeste gesprekken verschijnt ook een artikel in Toorts en op Nivon.nl.

 

Leni groeide op in een christelijk gezin, waar moeder af en toe op het traporgel geestelijke, maar ook frivole en vaderlandse liederen speelde. Haar ouders ontmoetten elkaar in de oorlog in de Achterhoek. Daar zat vader ondergedoken en moeder woonde op een boerderij in de buurt. Ze trouwden in 1946 en vonden een woning in Rotterdam. ,,Dat moet een enorme emigratie voor moeder geweest zijn. Onder de koeien vandaan naar de grote stad.” Dat christelijke is er met de paplepel ingegoten. ,,Nu heb ik dat allemaal verlaten.”

Moeder stemde op de CHU en vader op de PvdA, maar er werd thuis niet over politiek gesproken. Na de Mulo kreeg Leni verkering met Tom. Op zijn advies volgde ze de verpleegstersopleiding. Ze was de eerste leerling-verpleegkundige die trouwde terwijl ze nog in opleiding was. Leni en Tom kochten een huis in ’s Gravendeel, niet ver van Dordrecht.

VrouwenCursusWeken

Ze kwam in aanraking met Nivon door een trieste persoonlijke gebeurtenis. In 1996 verongelukte hun 23-jarige zoon. Tom wilde niet getroost worden en stortte zich in het werk. Soms dag en nacht. Hij zou in 2000 overlijden.

Haar schoonzus gaf Leni in die periode Toorts en wees haar op de VrouwenCursusWeken van Nivon. ,,Dit jaar is het thema “Levenscirkels”. Ik denk dat wel iets voor jou is,” zei ze. Leni werd Nivonlid en ontving zelf het ledenblad. ,,Die Toorts boeide mij van A tot Z.” Vanaf die tijd zou ze geen VrouwenCursusWeek overslaan. Deze activiteit is gericht op de vorming en ontwikkeling van vrouwen.

Samen muziek maken

Muziek en Zang GildeOok gaf ze zich op voor een Zang- en Muziekweekend in het Koos Vorrinkhuis. Leni speelt hobo en tenorblokfluit. ,,Ik vond het heel moeilijk om die stap te zetten.” Ze keek er haar ogen uit: mensen die lekker samen muziek maken en zingen. Allemaal aardige mensen, allemaal muzikanten. De meesten tien, twintig jaar ouder. Ik dacht: ,,Die mensen zijn allemaal zo mooi oud geworden doordat ze zo actief zijn.“ Ze voelde zich er thuis en is tot op de dag van vandaag nauw betrokken bij het Zang- en Muziekgilde.

Goed verdeeld

Sinds 2008 is ze bestuurslid van het Zang- en Muziekgilde. Voor die tijd werkte ze nog als kinderverpleegkundige: ,,Ik heb in alle ziekenhuizen in Dordrecht gewerkt.” Ze werd secretaris van het Gilde en na twee jaar voorzitter. In 2019 zit haar termijn er op en zal ze weer ’gewoon’ deelneemster zijn. ,,In het huidige bestuur zijn de werkzaamheden goed verdeeld. Zo is er een goeie vrouw voor de pr. Er is nu een website, waar alle informatie op staat. Ook het jaarlijkse programmablaadje wordt in eigen beheer gemaakt. Nu met een nieuwe lay-out. Het wordt per post naar zo’n tweehonderd adressen verstuurd.’’

Jaarlijks houdt het Zang- en Muziekgilde drie zang- en muziekweekends in het ABK-huis in Eerbeek. ,,Dat is goed bereikbaar en heel geschikt.” Op de zolder van het natuurvriendenhuis is ruimte voor de zang- en muziekbibliotheek. Daarnaast zijn er nog de maandelijkse ’fluitendagen’ in het Utrechtse Nivon-centrum.

Het is soms lastig, maar tot dusver lukt het steeds om voor al die activiteiten een dirigent te vinden. Het archief van de Zang- en Muziekgroep is vorig jaar overgedragen aan de Werkgroep Historie van Nivon. ,,Het is niet mijn verdienste, maar we kregen een compliment dat alles zo netjes was bijgehouden.”

Dordtse Nivon-vrouwen

Leni raakte ook bevriend met een aantal Dordtse Nivon-vrouwen. ,,Joh, je kan zo aansluiten bij ons.” Regelmatig komt het groepje vrouwen bijeen. Steeds bij iemand thuis. Er wordt bijvoorbeeld een spreker uitgenodigd die vertelt over de geschiedenis van Dordrecht of over de Derde Wereld. Museumbezoek hoort er ook bij.

Dan is er nog het kookgroepje. Eens in de zoveel tijd bij iemand thuis. De gastheer of gastvrouw bereidt een maaltijd die gezamenlijk wordt genuttigd. Leni wandelt ook veel met Nivon. ,,Al die activiteiten zijn goed te doen als je alleengaand bent.”

Transitie

Transitie gaat hele samenleving aan: Nivon in 2018

Bron: Toorts

Door Gerard de Jager en Henk Schaaf

Transitie of de overgang vanuit een bestaande toestand naar iets nieuws. Op tal van terreinen zitten we er middenin. Binnen Nivon Natuurvrienden willen we dit onderwerp in 2018 als jaarthema breed presenteren.

 

Transitie is een onderwerp dat je van veel kanten kunt benaderen: met een workshop en een debat, met een lezing en film, eventueel een campagne. In afdelingen en natuurvriendenhuizen, op het Pika-festival en bij andere landelijke activiteiten kan dit thema worden uitgewerkt. Ieder mag dat doen op zijn eigen manier.

Energie

Een transitie is een structurele verandering, als resultaat van ontwikkelingen die op elkaar inwerken en elkaar versterken. Deze doen zich voor in de hele samenleving; op het gebied van economie, cultuur, technologie, instituties, natuur en milieu.

Naturefriends Climate FundTransitie: Het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigen en vervangen door andere vormen van energie. Het deel van de bevolking dat niet of weinig te besteden heeft, moet ook de mogelijkheid krijgen energie te besparen. Niet alleen de huishoudens die het kunnen betalen zouden mogen profiteren van zonnecollectoren en ledlampen.

Economische vluchtelingen raken op drift door de heersende ecologische ongelijkheid. Wij hadden jarenlang de lusten. Nu de lasten te zwaar worden, blijven wij de lusten houden en worden de lasten ook doorberekend naar Azië en Afrika. Zonder sociale rechtvaardigheid is er geen kans op ecologische rechtvaardigheid.

Het begrip ‘overgang’ betekent ook verandering van de ene (ongewenste) situatie naar een andere (gewenste) situatie. In dat opzicht is het wenselijk maatschappelijke vooruitgang te boeken en een rechtvaardiger samenleving te creëren die gebaseerd is op vrijheid, ontplooiingskansen voor iedereen en sociale en ecologische rechtvaardigheid.

Transitie gaat over duurzaamheid. Wat kun je zelf doen door producten wel of juist niet te kopen, door te besparen op het gebruik van grondstoffen en energie? Waarom moeten wij zuinig zijn op onze leefomgeving? Ecologische rechtvaardigheid gaat over een eerlijke verdeling van de kosten en baten van klimaatverandering. Nivon kan in 2018 praktische bijeenkomsten houden met als insteek om zelf duurzamer, met minder gebruik van grondstoffen en energie, te leven.

PiKaFestival 2017Vergrijzing

Naast de energietransitie zijn er twee andere transities die actueel zijn en dringend worden. Vergrijzing is een transitie. Het is niet alleen een algemeen thema, maar voor onze vereniging en onze leden een belangrijk fenomeen. Niet iets dat per definitie onaangenaam is of dat je zou kunnen voorkómen. Met vergrijzen moet je leren omgaan, als individu en als organisatie.

Digitalisering is ook een transitie waar we allemaal mee te maken hebben. Ongetwijfeld zijn de meeste Nivonleden enthousiaste gebruikers van internet, e-mail en de andere elektronische media. Maar een aantal ziet wellicht door de bomen het bos niet meer.

NFI congres 2017Er is een referendum in de maak over een bevoegdheid die de overheid zich toe-eigent, het ‘sleepnet’ bij de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Maar de overheid zegt dat ze daarmee zeer zorgvuldig zal omspringen, dat we ons niet ongerust hoeven te maken omdat het echt alleen gaat om de beveiliging van ons land. Dus ja, daar kan je dan toch niet tegen zijn? Daarover mogen we best een stevige discussie voeren.

Vergrijzing én digitalisering kun je ook combineren. Binnen Nivon kun je er op een creatieve manier iets mee doen.

Wij en zij

Transitie is een onderdeel van maatschappelijke vooruitgang. Maar is er wel sprake van een verbetering, of zijn er ook negatieve ontwikkelingen?
Ongewenst is leven in een wij-zij-maatschappij. Gewenst is een maatschappij waarin meer samenhang bestaat, mensen zich om elkaar bekommeren en personen met een verschillende achtergrond elkaar ontmoeten.

Wenselijk is een kortere werkweek, zodat meer mensen betaald werk vinden en ouders zelf voor hun kinderen kunnen zorgen, er betaald werk van gelijke kwaliteit voor mannen en vrouwen beschikbaar komt, waarbij een minder grote tweedeling ontstaat tussen werkenden met een vaste baan en degenen die met verschillende kleine baantjes de eindjes aan elkaar moeten knopen.

NFI congres 2017Stuk voor stuk zijn dit redenen waarom Nivon Natuurvrienden de eigen accommodaties wil openstellen om het gesprek te bevorderen tussen mensen en organisaties die zo’n maatschappelijke vooruitgang nastreven. Nivon Rotterdam hield in januari bijvoorbeeld een Visiedebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Als Transitie gaat over economie en leefomstandigheden kan het Nivon een cursusaanbod opzetten waarin de grondbeginselen van de economie uiteen worden gezet en over de vanzelfsprekendheid van de huidige mainstream wordt gediscussieerd en genuanceerd.

Transitie kan ook gaan over onze eigen organisatie. Nivon Natuurvrienden is een instituut voor, door en van de leden. Maar wat betekent dit inhoudelijk? Het betekent bijvoorbeeld niet alleen dat de leden het voor het zeggen hebben binnen de democratische structuur van de vereniging, maar dat zij ook – als vrijwilligers – het werk doen. En dat er nieuwe activiteiten worden ontplooid.

We kunnen tonen dat ons 93-jarige Nivon nog volop in het leven staat en bezig is zich om te vormen tot een instituut dat toekomstbestendig is. Als we onze doelstellingen uitdragen en naleven, trekken we ook meer mensen aan die onze wijze van leven, recreëren en werken aantrekkelijk vinden. Zij zullen zich dan hopelijk als lid aanmelden en actief willen meedoen.

Transitie kortom, is een thema waarmee een organisatie als de onze vooruit kan.

Max 100

Er met elkaar over praten is één ding. We hoeven ons echter niet te beperken tot het voeren van ‘een goed gesprek’. Nivonleden kunnen ook in beweging komen, door middel van campagnes. We waren al zichtbaar aanwezig in Amsterdam en Parijs, bij betogingen ter ondersteuning van het klimaatakkoord. We kunnen iets ondernemen dat echt een beetje helpt.

Het nieuwe kabinet wil het aantal wegen met maximaal 130 km/u uitbreiden. Voor Nivon is dit bijvoorbeeld een kans om samen met anderen een campagne op te zetten voor een tegenbeweging. We zouden kunnen inzetten op meer wegen waar maximaal 100 km per uur mag worden gereden en weggebruikers kunnen oproepen alvast zo’n snelheidsbeperking te hanteren. Een sticker met ons logo en ‘Max 100’ is snel gemaakt …..

Programma: Over de datumHoe is dit jaarthema Transitie ontstaan? In 2017 is op bescheiden wijze het thema ‘Grenzen verleggen’ uitgewerkt dat onder meer aandacht kreeg op het Pika-festival. Nu krijgt het gekozen onderwerp meer inhoud als Nivon 100-project. Op weg naar het honderdjarig bestaan in 2024 zijn projecten geselecteerd die voor een nieuw elan zullen zorgen. Eén ervan is het ontwikkelen van programma’s die je overal in de vereniging en de accommodaties kunt aanbieden. Leden vanuit verschillende achtergronden hebben erover meegepraat. Uiteindelijk heeft de Bestuurscommissie Verenigingszaken het begrip Transitie gekozen. Dit hoeven we niet slechts intern aan te pakken. We kunnen er de boer mee opgaan en anderen in onze omgeving erbij betrekken. Want Transitie gaat de hele samenleving aan.

Meer weten? Meedoen?

Mail Gerard de Jager via gerard@dejagerschoon.nl.

Drenthepad

Dolen door het hart van Drenthe op het Drenthepad

Wie hartje winter over het Drenthepad loopt, komt vele soorten van geluk tegen. De optrekkende ochtendmist, die het landschap omtovert tot een sprookjeswereld. Een ontmoeting met een reeënfamilie. En de serene rust, die je ineens overvalt.

Het pad is, met zijn 324 kilometer, één van de langste wandelpaden van Nederland. Wie de geel-rode markeringen volgt, loopt door het hart van de provincie.

DrenthepadDat is goed te zien op de kaart in de Nivon wandelgids: zelfs de route heeft de vorm van een hart, maar dan omgekeerd.

Gratis wandelgids

Nieuwe leden: Mohamad Ammar

Nieuwe leden Mohamad en Carla: Natuur brengt mensen in evenwicht

Bron: Toorts

Mohamad Ammar

60 jaar, uit Hendrik Ido Ambacht

Twee jaar geleden hoorde ik over de natuurvriendenhuizen en Nivon van vrienden in de volkstuin. Ik houd van de natuur en ben vaak bij een vriend die een grote tuin heeft in Rijsoord op ongeveer vier kilometer van mijn huis. In Syrië had ik zelf ook een tuin met olijfbomen.

Drie jaar geleden kwam ik uit Syrië dat te gevaarlijk werd. Ik heb één jaar in het AZC gezeten en daarna moest ik nog vijf maanden wachten op een cursus Nederlands. Ik ben tandarts, maar kan het beroep hier pas uitoefenen als ik de taal goed geleerd heb; verstaan gaat al goed, maar spreken is nog moeilijk.

Samen met mijn vrouw en twee kinderen, een meisje Mouna van 8 jaar en een jongetje Yusef van 3,5 jaar, woon ik nu vlakbij Dordrecht en natuurvriendenhuis De Kleine Rug.

Nieuwe leden: Mohamad Ammar

Mohamad aan het werk in het Koos Vorrink-huis

Actief bij Nivon

Ik ben al in Banjaert, het Koos Vorrink-huis en de Kleine Rug geweest en ben vrijwilliger bij het Koos Vorrink-huis. Voor vrijwilligers maak ik vaak soep en Syrisch eten. Laatst heb 
ik gekookt tijdens een week voor asielzoekers uit verschillende landen in het Koos Vorrink-huis. In december hield ik een voordracht in de bibliotheek in Zwijndrecht.

Ik ben moslim en tegen elke vorm van geweld. Je moet oplossingen vinden door discussie en nadenken. De natuur brengt mensen in evenwicht en brengt vrede. In Syrië is de oorzaak van alle problemen de dictatuur, de onderdrukking. Die is
 niet goed voor de wetenschap, je moest zwijgen over alles: ‘de muren hebben oren’. Er was veel corruptie, ook bij de politie. Dit jaar hoop ik als tandarts aan het werk te gaan in het vrije Nederland.

 

Carla Lücker, Rik Berkelmans en zoon Lars

Lars is 6, uit 
Sint-Michielsgestel

Eén van de vriendinnen van Carla was al langer lid en ze vertelde enthousiaste verhalen. Daarom trokken we vorig jaar zomer naar het strand, zowel naar Banjaert in Wijk aan Zee als het Zeehuis in Bergen aan Zee. Het beviel ons prima en we zijn meteen lid geworden.

We hebben inmiddels vier natuurvriendenhuizen bezocht en we willen alle huizen bezoeken, dus we hebben nog wat te doen. Mijn vriend Rik heeft een eigen bedrijf in etsen voor mensen met een dwarslaesie en hij kan niet heel lang uit logeren gaan. Maar voor enig kind Lars zijn de huizen ideaal om met anderen te spelen.

Nieuwe leden: Lars met vriendjes

Lars, Ties en Anne in de herfstvakantie

Afgelopen herfstvakantie, aangelokt door diverse kinderactiviteiten, waren moeder en zoon met vriendje Ties en vriendinnetje Anne in het Koos Vorrink-huis in Lage Vuursche. Lars was zo blij dat hij bij het slapen gaan zei: ’Dank je wel mama, voor deze fantastische vakantie.’

Voordelen van natuurvriendenhuizen

Het is financieel te overzien, zeker nu kinderen gratis mogen verblijven, je zit lekker in de natuur, ontmoet gelijkgezinden en dat geeft snel een gevoel van saamhorigheid. De huizen zijn helemaal compleet, keukens met alles erop en eraan, tot broodroosters aan toe.

In Lage Vuursche had net het Orkest van de vorige eeuw gerepeteerd en gaf een uitvoering, dat is dan gewoon een extra cadeautje tijdens je verblijf. Alleen niet alle huizen hebben kamers die je van binnen zonder sleutel, maar met een draaiknop op slot kunt doen. Dat is namelijk heel handig als je kind al gaat slapen en jijzelf nog even niet. Er kan niemand op zijn kamer komen, maar hij kan er wel zelf uit. Heel geruststellend.

Ook lid worden?

Bekijk alle voordelen of meld je meteen aan.

Kinderen overnachten gratis in natuurvriendenhuis

Kinderen gratis in natuurvriendenhuis en kampeerterrein

Natuurvriendenhuis ABK Huis: Kinderen gratisOuders en grootouders kunnen elk twee kinderen gratis laten overnachten in een natuurvriendenhuis en op een kampeerterrein. Want de accommodaties zijn bedoeld als mooie en vooral betaalbare vakantieplek voor leden

 

Kinderen gratis: Hoe gaat het?

 • Per betalende volwassene mogen twee kinderen gratis mee;
 • De volwassenen en de kinderen zijn lid. Kinderen van 0 tot en met 5 jaar zijn gratis lid, maar hebben wel een ledenkaart.
 • De kinderen zijn jonger dan 16 jaar;
 • De kinderen slapen, als mogelijk, in een natuurvriendenhuis op de kamer van de (groot)ouder(s)/volwassene;
 • Bij de boeking, telefonisch of online, geef je aan dat je gebruik wilt maken van de actie ‘Kinderen gratis’;
 • (Groot)ouder(s)/volwassene(n) (Nivonleden) die hun kinderen (óók Nivonlid) gratis willen laten overnachten moeten wel zelf Nivonlid zijn. De kinderen overleggen hun lidmaatschapskaart bij het inchecken, aan de balie. Zij moeten worden begeleid door minimaal één betalende (groot)ouder/volwassene, tevens Nivonlid.

Natuurvriendenhuis Morgenrood: Kinderen gratis

Aan de slag

Als je nog geen lid bent:
Meld je aan

Zoek een natuurvriendenhuis
of een kampeerterrein
en reserveer je vakantie

Veel plezier!

Cadeaubon Nivon Natuurvrienden

Nivon cadeaubon: Deel je Nivon ervaring (uit)

Heerlijk gewandeld op het Pieterpad? Of helemaal bijgekomen met een overnachting midden in de natuur in een natuurvriendenhuis of op een kampeerterrein? Deel je Nivon ervaring (uit)!

Wat kun je ermee doen?

Met de Nivon cadeaubon kan je een deel van je overnachting in een natuurvriendenhuis, op een kampeerterrein, een Nivon wandelboekje of een Nivon reis betalen. Elke cadeaubon is 10 Euro waard. Je kan er mee betalen in het huis, op het terrein en bij een stand van Nivon op een beurs.

Cadeaubon kopen

 • Cadeaubon Nivon NatuurvriendenStort een bedrag van tien euro of het meervoudige van 10 voor één of meerdere cadeaubonnen op rekening NL08TRIO0391049186 ten name van Nivon algemeen, Amsterdam.
 • Vermeld bij de betaling: “Cadeaubonnen + *het bezorgadres*”.
 • Binnen twee weken ontvang je de Nivon cadeaubonnen in de bus.
Natuurvriendenhuis Allardsoog

TV: Leve de Vrijwilliger van de sociale groepsvakantie in Allardsoog

Programmamakers van Leve de Vrijwilliger, 7 december uitgezonden op TV, liepen mee met vrijwilligers van Natuurvriendenhuis Allardsoog. Zij ontvingen gasten tijdens een vakantieweek in het kader van de Sociale Groepsvakanties van Nivon. Mensen die niet veel te besteden hebben, vaak met kinderen, kunnen dan even loskomen van het dagelijkse, niet eenvoudige bestaan.

Vrijwilliger

Natuurvriendenhuis AllardsoogDe film, gemaakt door Michiel van Erp, brengt een ode aan de vrijwilligers op verschillende plaatsen in Nederland. Wie zijn zij? Wat motiveert hen? En in hoeverre hebben anderen baat bij al die activiteiten? Met humor en medeleven trekken tientallen landgenoten aan ons voorbij.

Kijken en info

Vanaf de 15e minuut zijn de vrijwilligers van Allardsoog in actie: Leve de Vrijwilliger
Natuurvriendenhuis Allardsoog
Sociale Groepsvakantie