Padcoördinator gezocht voor Brabants Vennenpad

Onder het oude ‘s-Hertogenbosch en rond het moderne Eindhoven ligt een authentiek stukje Brabant met riviertjes als de Dommel, waarlangs landgoederen, broekbossen, akkers en mooie dorpen liggen. Het Brabants Vennenpad staat garant voor een schitterende wandeling door bossen, langs vennen en over de heidevelden van de Kempen. Dat is alleen mogelijk door de inzet van onze vrijwilligers, zoals die van de werkgroep Brabants Vennenpad.

Het vrijwilligerswerk bij Nivon Wandelen is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Met name de vrij nieuwe rol van padcoördinator is groter dan je zou verwachten. Hij/zij is de spil in de groep vrijwilligers die een pad bijhoudt èn ontwikkelt.

Het gaat om coördinatie, ontwikkeling van de route, overleg met grondeigenaren en terreinbeheerders zoals de boswachter, gemeenten, infrastructurele organisaties en regionale wandelnetwerken. Bij het tot stand komen van zo’n regionaal wandelnetwerk zorgen padcoördinatoren ervoor dat onze paden de ruggengraat zijn van het wandelnetwerk. Onze paden zijn daarbinnen toproutes met meerwaarde. Het is een uitgebreide en gevarieerde functie. Ik haal veel plezier uit de coaching van mijn werkgroepleden en het samen met hen werken aan de kwaliteit van het pad. Bijvoorbeeld bij het oplossen van knelpunten en het gebruiken van nieuwe natuur.

De komende jaren worden spannend, omdat het Nivon en het wandelen vol op in beweging zijn. Het Nivon werkt op dit moment aan een alternatief uitgavemodel, waarbij papieren routegidsen aangevuld en soms zelfs vervangen zullen worden met digitale uitgaven. Doel is om up to date-routebeschijrvingen op elk moment aan de wandelaars aan te kunnen bieden, waarbij vrijwilligers onder aanvoering van de padcoördinatoren dit realiseren.

Lees ook dit interview met Jan Koot, padcoördinator Noaberpad

Profielschets

Algemene competenties/vaardigheden

 • Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Is alert op kansen en bedreigingen in het veld bij beleid en organisaties
 • Bezit goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Bezit goede contactuele eigenschappen

Coördinatie

 • Heeft overzicht van totale traject
 • Is het aanspreekpunt van werkgroepleden, Nivonbureau en Wandelnet
 • organiseert 1x p/j een bijeenkomst van de padwerkgroep

Werkgroep

 • Neemt (tijdelijk) taken van een werkgroeplid waar, of draagt zorg voor waarneming
 • Houdt de lijst veldmedewerkers bij
 • Zorgt voor instructie nieuwe medewerkers
 • Ontwikkelen route
 • Inspecteert nieuwe routedelen
 • Onderzoekt problemen die zich voordoen
 • Houdt ontwikkelingen in de gaten die gevolgen hebben voor de route
 • Legt dossier aan met zaken die van belang zijn bij een volgende herziening van de route
 • Wandelnetwerken
 • Werkt samen met routebureaus voor samenloop en afstemming van routes en markering van wandelnetwerken en Lange-Afstandswandelpad/Streekpad

Meldingen

 • Draagt zorg voor adequate afhandeling van meldingen via www.meldpuntwandelen.nl
 • Rapporteert terug aan bureau Wandelnet
 • Schakelt bij ingewikkelde zaken de provinciale werkgroep in of rapporteert in de Landelijke Wandel Werkgroep

NS-wandeltochten/Wandeltweedaagse

 • Bovenstaande zaken gelden ook voor de (delen van) NS-wandeltochten die gebruik maken van je pad.

Communicatie

 • Het hebben van en kunnen werken met de computer en internet is een vereiste.

Wat bieden wij

 • Leuke, veelzijdige functie met veel verschillende contacten
 • Onkostenvergoeding en verzekering

Reageren wandelvacature

 • Met dit formulier kun je je interesse kenbaar maken voor een vrijwilligersfunctie bij het Nivon. Akhankelijk van de vacature wordt dit formulier naar vrijwilligerscoördinatoren doorgestuurd.
 • Geaccepteerde bestandstypen: pdf, doc, docx, otf.

Bedankt voor het gebruiken van WordPress. Bijwerken naar versie 4.6.1