Historisch Nivon

Actueel: Bijeenkomst ‘Grenzen verleggen‘ 15 oktober (Arnhem) en 29 oktober (Rotterdam).

Nivon Natuurvrienden Nederland sluit zich aan bij het thema ‘Grenzen’ van de landelijke Maand van de Geschiedenis in oktober en houdt twee speciale bijeenkomsten rond het thema ‘ Grenzen verleggen – Tot hier en nu verder’: in Arnhem en één Rotterdam. Binnen de vereniging is er behoefte aan het herdefiniëren van het bestaansrecht. De kernwaarde is en blijft dezelfde, maar hoe geef je die vorm en inhoud in de huidige tijd. Hierover zit ook het landelijke Nivon-bestuur in september aan tafel en is ook de Nivonraad van november gericht. Terugkijken om ervan te leren. Zie ook het speciale katern op de pagina’s 13-20 in de Toorts van september 2016.

De leidende vraag is: Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?

Programma-indeling (onder voorbehoud) op zaterdag 15 en 29 oktober in Arnhem en Rotterdam.

10.30 uur – Zaal open en aankomst

11.00 uur – Welkom

11.05 uur – Socialistische vorming, de landelijke cursussen van het IvAO voor 1940

11.45 uur – Pauze

12.00 uur – Samenscholen over de maatschappij van nu en straks

12.30 uur – Lunch

13.15 uur – VrouwenCursusWeken

13.45 uur – Pauze

14.00 uur – De Cultuurreeks van het Nivon

14.30 uur – Afrondende en concluderende plenaire discussie

15.30 uur – Afsluiting

Tussen de verschillende onderdelen is ruimte voor discussie en vragen. De dag in Nivoncentrum Arnhem De Wasserij, Molenbeekstraat 26A wordt geleid door Sjoerd Kemeling. De dag in Nivoncentrum Rotterdam, Dirk Smitsstraat 76, wordt geleid door Dannie Brus. Voor koffie/thee wordt gezorgd, zelf lunch meenemen. 

Aanmelden: nivonhistorie@gmail.com

Achtergrond Nivon werkgroep Historie

Het Nivon is van oudsher verbonden met de Nederlandse arbeidersbeweging. De vereniging draait al ruim negentig jaar op actieve leden die zich uit enthousiasme en betrokkenheid inzetten voor het Nivon op vele verschillende manieren. Werkgroep Historisch Nivon, verzamelt, selecteert en archiveert allerlei artikelen en beeld- of geluidsmateriaal voor het Nivon.

De Nivon werkgroep Historie bestaat uit 7 personen, met ieder hun eigen vakgebied of expertise:

Sjoerd Kemeling – Marijke de Kleijn – Dannie Brus – Jolanda Denekamp – Gerard de Jager – Rob de Lange – Herman van Kordenoordt

Wellicht heb je zelf nog iets voor ons archief, of wil  je meer weten over het Nivon, neem dan contact op met Sjoerd Kemeling: nivonhistorie@gmail.com.

In 2014 vierden we het bestaan van 90 jaar Nivon. Ook diverse media pikten dit op: