L.M. Hermanshoeve

Eigenaardig dat men er zelf eten klaar kan maken …..

Natuurvriendenhuis L.M. Hermanshoeve in Meddo

Tekst: Sjoerd Kemeling

Net verhuisd naar Winterswijk, nu zo’n vier jaar gelden, ontdekte ik dat er in de jaren dertig van de vorige eeuw hier vlak bij een Natuurvriendenhuis stond in Meddo: de L.M. Hermanshoeve.

De natuurvriendenhuizen in Nederland hebben een geschiedenis die terug gaat naar 1929 het jaar waarin het eerste Nederlandse natuurvriendenhuis (in Bornerbroek) gereed is. Vanaf dat jaar komen er in een rap tempo natuurvriendenhuizen bij. In 1933 beschikt het IvAO (Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling’) de voorloper van de Natuurvrienden, al over vijf huizen. In Gelderland stond er al een bij Ede.

Het bestuur van het Instituut wil het huizenbezit uitbreiden. Begin mei 1933 meldt dagblad Het Volk dat, in dezelfde vergadering waarin werd besloten tot aankoop van een stuk grond in Wijk aan Zee voor de bouw van een huis daar, is besloten tot het verwerven van een boerderij bij het Gelderse Meddo: de Hermanshoeve. Het bestuur was getipt door de Winterswijkse afdeling van het IvAO.
De Hermanshoeve maakte deel uit van een groter complex, een Scholtengoed aan de Geldereschweg. Het Instituut huurde de hoeve van de familie Tenkink.

L.M. HermanshoeveEigenaardig

Meteen werd er hard gewerkt want op 17 mei van dat jaar meldt de Graafschapbode al dat het gebouw op zondag 21 mei in gebruik zal worden genomen ….. ’waarbij pl.m. 4 hectare bos als wandeloord wordt toegevoegd. Het zal de naam dragen van “L.M. Hermanshoeve”. Hier kunnen families rustig hun vakanties doorbrengen. Het eigenaardige van deze stichtingen is wel dat men er ook zelf eten kan klaar maken. Door een klein bedrag te betalen, heeft men de beschikking over het fornuis en eetgerei en wat daarbij verder nodig is.’ En verder staat er in het krantenbericht: ’De leden van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling hebben allen belangeloos medegewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Alles in vrije tijd. De heer L.M. Hermans, waarnaar de hoeve is genoemd, zal a.s. zondag met zijn echtgenote de opening bijwonen.”

En zo geschiedde. Hermans en zijn vrouw kwamen uit Arnhem per trein aan in Winterswijk. De hele lokale socialistische zuil was uitgelopen om hen te verwelkomen. Het IvAO met de Natuurvrienden, de Arbeiders Jeugd Centrale, de Arbeiders Sportbond, zangkoor Herleving en nog wat loslopende SDAP’ers. Vervolgens ging het echtpaar Hermans, verscholen achter de diverse vaandels, per koets richting Meddo.

Om 12.00 uur was de officiële opening gepland van de hoeve incl. 4 ha bos. Dat zal wel wat later geworden zijn, want Hermans kwam pas om 11.23 uur aan bij het Gols-station.
Bezoekers uit Winterswijk konden voor 25 cent met een speciale bus om 10 uur vanaf de markt naar Meddo en als ze ook nog een broodmaaltijd a 30 cent wilden nuttigen, hadden ze dat vooraf kenbaar moeten maken aan de broodbezorger van coöperatie de Dageraad.

Tien sprekers

De vele belangstellenden kwamen van heinde en ver. Het geduld van al die aanwezigen zal danig op de proef gesteld zijn. Er waren maar liefst tien sprekers. Gelukkig hadden ze er prachtig weer bij.

Als eerste spreker opende de voorzitter van het IvAO in Winterswijk G.J. Nijhuis de lange rij.
Tussen 1 mei en 20 mei was er door de vrijwilligers hard gewerkt om alles in orde te maken.
 Hij overhandigde mevr. Tenkink een bos bloemen als waardering voor de prettige samenwerking. 
Jan van Arkel sprak als lid van het Centraal Bestuur van het IvAO. In zijn toespraak dankte hij coöperatie de Dageraad voor de hulp van de totstandkoming van e.e.a.

Daarna sprak Aaron van Dam, directeur van de Dageraad. Van Dam kende Hermans vanuit de SDAP en bemiddelde bij de verwerving van de hoeve. Hij spreekt als wethouder, omdat de burgemeester verhinderd was. Hij hoopt dat dit natuurvriendenhuis, tezamen met het nieuwe strandbad Winterswijk aantrekkelijker zal maken voor het Vreemdelingenverkeer.
 Het doet van Dam veel genoegen dat de heer Hermans en diens echtgenote aanwezig zijn. 
Dat dit werk tot stand is gebracht is indirect het resultaat van de arbeid van de heer Hermans, die zijn leven heeft gewijd aan de opheffing (de verslaggever van dienst zal wel “verheffing” hebben bedoeld – SK) der arbeiders.

Aan het eind sprak de heer L.M. Hermans zelf. Hermans wist hoe het hoorde en hield een kernachtige, van humor doordrenkte speech. Vervolgens bood hij de Natuurvrienden een envelop met inhoud aan.


Rooke

Ook de onderwijzer en tekenaar Jaap Rooke kwam op de Hermanshoeve. Het museum in Winterswijk beschikt over een flinke collectie prachtige tekeningen van zijn hand. Voornamelijk portretten van van Winterswijkers. En ……. hij was lid van het IvAO in Winterswijk. Hij was er jaren secretaris en waarschijnlijk ook waarnemend voorzitter.
 Rooke verzorgde niet alleen de notulen maar hield ook inleidingen voor het Instituut tijdens bijeenkomsten in de Dageraad en hij was in 1933 de organisator van een van de familiedagen op de Hermanshoeve.

Jaap toonde zich een vroege natuurbeschermer. Citaat uit een artikel uit 1933 dat verscheen in Toorts, ’Getracht moet worden liefde voor de natuur op te wekken …… De beschermende niet de schennende hand dient te worden uitgestrekt.’ Er werd naar aanleiding van Rooke’s causerie nog uitgebreid gesproken over idealisme. “Want natuurvrienden zijn”, om met Rooke te spreken, “voor alles vrije mensen en praktische idealisten”.
 Rooke droeg tot slot voor van Herman Gorter: O vrij te zijn.

Film

De hele dag werd, uniek voor die dagen, gefilmd door de Winterswijkse fotograaf te Hofstee. Een aantal weken later werd het resultaat vertoond aan leden van het IvAO en de Natuurvrienden tijdens een propagandabijeenkomst in het Volksgebouw. Deze film is gelukkig bewaard gebleven en in het bezit van Vereniging Het Museum in Winterswijk. Een aantal jaren geleden is de filmspoel, als ware het een zeldzame bluesplaat, uit een vuilcontainer gevist – mededeling van Willy Eijkman, oktober 2016.

Autobusmaatschappij

L.M. Hermanshoeve, conversatiezaal

De ‘conversatiezaal’

De Graafschap opende vanaf 1 augustus 1933 een nieuwe lijn. Er werd ook gestopt bij de Hermanshoeve. Niet alleen de busmaatschappij, maar ook de middenstand uit Winterswijk hoopte een graantje mee te pikken van de vestiging van en Natuurvriendenhuis binnen de gemeentelijke grenzen.

Zo verscheen er in de Reisgids van de Natuurvrienden een aantal advertenties, onder meer van Walhof. Die firma wilde de leden wel per luxe wagen en bus tegen een billijk tarief naar de Hermanshoeve brengen. Ik denk niet dat dat veel klandizie heeft opgeleverd.

Groentehandelaar J.G. Schoppers uit de Bloemstraat liet weten te leveren aan de L.M. Hermanshoeve en Tjeerd Raven van de Scholtenenk vroeg zich af of het de Natuurvrienden wel bekend was dat hij het beste adres was voor tabak, sigaren en sigaretten en dat hij tevens beschikte over een ruime sortering pijpen. Die natuurvrienden waren dan wel van de blauwe knoop, maar een rokertje sloegen ze blijkbaar niet af.

Roode Duivel Hermans

Maar wie was nou die L.M. (Louis) Hermans (1861)? Er doen de wildste verhalen over die man de ronde en, ik zal u niet teleurstellen, die zijn bijna allemaal waar. Want we hebben hier te maken met de Roode Duivel, op 21 mei 1933 in hoogsteigen persoon afreisde naar Meddo.

De Roode Duivel, zo heette in elk geval het anarchistische blaadje dat door hem werd volgeschreven en waarin kapitalisten en klerikalen belachelijk werden gemaakt. In 1896 draaide hij voor een half jaar de bak in, omdat hij opzettelijk prinses Wilhelmina en haar moeder Emma had beledigd. Na zijn vrijlating werd Hermans door zijn makkers gehuldigd in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam.

Hij kwam uit dezelfde politieke hoek als Domela Nieuwenhuis en maakte ook een tijdje deel uit van de redactie van Recht voor Allen, het door Domela opgerichte blad van de Sociaal Democratische Bond. Hermans schreef veelvuldig opstandige gedichten en versjes. Luister voor de aardigheid eens naar Dominee, nee dominee daar doen wij niet aan mee, gezongen door Jenny Arean & Adèle Bloemendaal. Hij had humor, kon spotten als de beste en was, wellicht daardoor, een veelgevraagd spreker.

Louis Hermans was sinds 1882 politiek actief. Eigenlijk belichaamt hij de ontwikkeling binnen de hoofdstroom van het socialisme in Nederland. Als anarchist verzette hij zich eerst nog fel tegen de oprichting van de SDAP in 1894. Hij maakte de oprichters, waaronder Troelstra, op zijn eigen wijze subtiel uit voor alle soorten rotte vis.

Geleidelijk aan veranderde hij van inzicht en trad in 1898 toch toe tot de SDAP. Die partij zou hij tot aan mei 1940 dienen op tal van posities. Hij was betrokken bij de vorming van vele SDAP-afdelingen in Zuid-Holland, maar ook bij de oprichting van coöperatie Voorwaarts, gevestigd in een door Berlage ontworpen pand aan de Slaak (in 1940 verwoest bij het bombardement). In die periode publiceerde hij regelmatig in sociaal democratische tijdschriften als het Zondagsblad en het satirische De Notenkraker. Ook maakte Hermans deel uit van het partijbestuur, samen met de eertijds door hem vervloekte Troelstra en Vliegen.

Hij was lid van de Tweede Kamer (1918-1921) en van de Eerste Kamer (1925-1937) en zat van 1909 tot 1939 in de Gemeenteraad van Arnhem, was daar een periode wethouder en maakte een aantal jaren deel uit van de Provinciale Staten van Gelderland. Als Eerste Kamerlid bemoeide hij zich ondermeer met demonstraties tegen de Vlootwet. Hij overleed in 1943. Na de oorlog werd er een monumentje voor hem geplaatst op de begraafplaats Moscowa in Arnhem. (gesloopt in de jaren ’90).

Sluiting

In de winterperiode was de Hermanshoeve gesloten omdat er geen verwarming was. Ieder voorjaar werd de hoeve dan weer feestelijk heropend. Met enige regelmaat werden er activiteiten georganiseerd door de sociaal-democratische beweging van Winterswijk. Vaak met medewerking van de AJC, Sportbond, zangkoor Herleving e.d. en soms met een koor, bestaande uit mannen die betrokken waren bij Natuurvriendenhuis Den Broam in Buurse. Deze “Den Broam-Boys” werden in de Graafschapbode verhaspeld tot “The Brown Boys”, ook een mooie naam.

L.M. Hermanshoeve

L.M. Hermanshoeve vandaag

Na vijf jaar sloot de Hermanshoeve haar deuren al weer wegens het gebrek aan overnachtingen. De ligging was weliswaar fraai, maar te afgelegen om er zo maar een weekendje naar toe te gaan. De exploitatie kwam destijds gewoon niet rond en de huur werd opgezegd. Een oude Rotterdamse natuurvriend vertelde me ooit: “Je denkt toch niet dat wij in de crisistijd helemaal vanuit hier naar de Achterhoek met vakantie konden. Oostvoorne was nog net aan te fietsen.”

De Hermanshoeve staat er nog: op de Geldereschweg en inmiddels ook op de monumentenlijst. Maar dan als voormalige spin- en weefhuis. Het is van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming van het complex als scholteboerderij, die verbonden is met de economische, agrarische en sociale geschiedenis van Winterswijk. Het dichtstbijzijnde natuurvriendenhuis was toen Den Broam in Buurse en dat is het nog steeds.

Bronnen
 • De Toorts , ledenblad van het IvAO, jaargangen 1933-1939
 • Reisgidsen De Natuurvrienden 1933, 1934, 1935 , 1936, 1937 , 1938, 1939
 • Winterswijk in oude films, uitg. Het Museum, 1989
 • De rode pionier – Dick Linders, uitg. Calbona 2016
 • De geschiedenis van De Roode Duivel – Harry Hendriks in Engelbewaarder Winterboek 1979
 • Van Roode Duivel tot rode wethouder – Stef Ketelaar in Arnhems Historisch tijdschrift juni 2015
 • Gij zijt kanalje – Jaap van de Merwe, uitg. A.W. Bruna & Zoon 1974
 • Diverse krantenartikelen, ingezien via Delpher
Iris Vermaas

Ik stop mijn kwaliteit en passie in de start van NivonJong

Interview: Jolanda Denekamp

,,Ik wil mijn kwaliteit en passie in Nivon stoppen,’’ vertelt Nivonner Iris Vermaas (23) gedreven. ,,De organisatie is het waard en ik krijg er energie van.’’ Alle reden om in de werkgroep te stappen die als doel heeft een NivonJong-bestuur te vormen om jongeren warm te maken voor Nivon.

Iris Vermaas

Iris Vermaas: Ik heb hart voor Nivon.
Foto: Jolanda Denekamp

Iris, pr coördinator van Nivon werkgroep JUMP Zomerkampen, is nog altijd enigszins verbaasd over de prijzen die de groep met vijf masterstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam waarvan zij deel uitmaakte, begin dit jaar kreeg voor het adviesrapport The making of NivonJong. In totaal werden er zo’n dertig onderzoeksprojecten gepresenteerd. De Nivon-groep sleepte twee eerste prijzen in de wacht: de Publieksaward en de Impact Award.

De groep van vijf marketingstudenten deed onderzoek naar NivonJong waarbij de vraag centraal stond: Hoe kan Nivon het aanbod afstemmen op een jongere doelgroep en deze bereiken, motiveren en activeren. ,,Het heeft trots en dankbaarheid opgeleverd en daarnaast hebben de prijzen er ook voor gezorgd dat het rapport serieuzer genomen is’’ stelt Iris. Belangrijkste uitkomst: ,,We brengen een nieuw onderdeel binnen Nivon: NivonJong.’’

Iris, die al Nivon-lid is ’sinds ik kan praten’, vertelt in haar woonplaats Utrecht meer over het onderzoek voor haar masterstudie en de beweegredenen om zich in te zetten voor Nivon. Ze is gepokt en gemazeld binnen Nivon, kwam met haar moeder al in de natuurvriendenhuizen, was van de partij op de eenouderweekenden, ging mee met Nivon-wandelvakanties, was – en is – altijd te vinden op het Pinksterkamp, nam deel aan de theater kampen van JUMP en werd later zelf begeleider bij JUMP Zomerkampen.

Frisse blik

Het Centraal Bestuur had binnen het Communicatieplan 2016 de sterke wens geformuleerd om Nivon beter op de kaart te zetten. Dit, gekoppeld aan meer aandacht voor jongeren als onderdeel van de Nivon100 projecten, vielen eigenlijk samen, vertelt Iris. ,,Tegelijkertijd was ik bezig met mijn master communicatiewetenschappen in Amsterdam.” Dat de vier andere studenten Nivon niet kenden was geen probleem, sterker nog, het was misschien wel een voordeel. ,,Ik zit zozeer in Nivon dat ik veel vragen van de anderen al kon beantwoorden. Het voordeel andersom was weer dat de collega-studenten met een frisse blik konden kijken omdat ze van buiten Nivon komen.’’

De studenten hebben afgelopen najaar aan het onderzoek gewerkt: literatuuronderzoek, deskresearch en kwantitatief onderzoek om de onderzoeksvraag te beantwoorden, maakten onderdeel uit van hun opdracht. Ze hielden onder meer twee enquêtes onder huidige Nivon-leden en niet-leden van 16 t/m 27 jaar. ,,Nee, de respondenten waren geen afspiegeling van de populatie’’, beaamt Iris. De studenten werden benaderd via netwerken van de onderzoekers zelf, facebook en Whatsapp. De leeftijdscategorie is gebaseerd op de gemiddelde leeftijd waarbinnen jongeren studeren.

Potentieel

The Making of NivonJongDe meest opmerkelijke uitkomsten uit het onderzoek? ,,Ik vond het leuk om te horen dat mensen gemotiveerd zijn om actief te worden binnen Nivon; om anderen te helpen, voor hun cv, omgang met verschillende mensen, financieel voordeel, om de organisatie te steunen. De motivatie is er dus al en daarmee potentieel om aan de slag te gaan.’’ De geïnterviewden kwamen ook met allerlei voorstellen voor activiteiten zoals survivals, borrels, outdoorfilmfestival, wintersport voor jongeren … Van de door de onderzoekers voorgestelde activiteiten scoorden een vijfdaagse reis met groep studenten naar een onbekende locatie het hoogst. Het begeleiden van een week zomerkamp voor kids/tieners werd het meest aangevinkt door jongere leden.

Generatie Y

De masterstudenten stellen dat de komst van generatie Y hét moment is voor Nivon om te verjongen: ’deze groep is nieuw en ongevormd’. Deze generatie, geboren na 1980 is ongebonden eigenwijs en brutaal. Tevens creatief, zelfbewust en zelfstandig. Professioneel succes speelt een grote rol. Generatie Y houdt niet van oude politiek maar is geïnteresseerd in leuke activiteiten en interactie via sociale media. Kortom: de ideale generatie voor Nivon’, stellen de onderzoekers. Daarnaast zijn vooral studenten genegen om vrijwilligerswerk te doen. Het voorstel voor een nieuw NivonJong-bestuur past binnen de taak om deze jongerendoelgroep te bereiken.

NivonJong-bestuur

Iris is als projectleider nu een half jaar aan de slag met een werkgroep, momenteel bestaande uit vijf Nivonners, om NivonJong op te zetten. Komend najaar zal dat bestuur actief gaan draaien naast het huidige algemene Nivon-bestuur. ,,Je kunt zeggen dat we met het onderzoek een startpakket hebben afgeleverd en het NivonJong-bestuur moet over een half jaar in de lucht zijn. De taak is om jonge leden te binden aan Nivon, actief en lid te maken. We willen een aantal doelstellingen neerzetten, te beginnen met een activiteitenaanbod gericht op jongeren. Het moet duidelijk zijn wat er binnen Nivon te halen valt onder het kopje ’groen & sociaal.’’ Jeugd en jongeren met affiniteit voor natuur met elkaar in contact brengen.

Social media

Adventurer Claire LeenenVoor de communicatie met de doelgroep moet gebruik worden gemaakt van social media als facebook, instagram, youtube, luidt het advies van de onderzoekers. Samen met een eigen huisstijl en een nieuwe website Nivonjong.nl moet dit meer jongeren trekken naar Nivon.

Daarnaast is het belang om innovators te bereiken luidt het advies: een groep mensen die bereid is om nieuwe ideeën uit te proberen. Het Centraal Bestuur heeft voor één jaar budget vrijgemaakt voor het nieuwe NivonJong.

In de tussentijd hoopt Iris haar master voor de zomer af te ronden, haar portfolio op orde te brengen en meer tijd te steken in haar eigen bedrijfje vormgeving en communicatieadvies.

Vacature NivonJong starters

Heb je zin om NivonJong te versterken en deel uit de maken van de werkgroep of het bestuur om het Nivon op de kaart te zetten onder jongeren? Kijk dan hoe je kan starten!

The making of NivonJong

Vacature NivonJong starters

Wij zijn op zoek naar Nivonners die tot eind december 2017 willen meewerken aan de opstart van NivonJong en vanaf september ook geïnteresseerd zijn in het bestuur van NivonJong. Wil je meer informatie? Mail ons dat gerust via nivonjongbestuur@gmail.com.

NivonJong

Is een schakel tussen de jonge leden (en werkgroepen) en het Centraal Bestuur en is een bestuur dat onder Nivon valt. Zij zal de activiteiten en communicatie naar jongeren coördineren/organiseren en nauw contact houden met Nivon. Samen met de eerste bestuursleden wordt een jaarplan opgesteld. Het bestuur fungeert als coördinator, bestuur en contactpersoon tussen Nivon en alle jeugd- en jongerenactiviteiten.

The Making of NivonJongJij

 • bent tussen de 18-35 jaar,
 • hebt affiniteit met natuur en buiten zijn,
 • hebt affiniteit met Nivon,
 • hebt verantwoordelijkheidsgevoel,
 • hebt een sterk sociaal vermogen,
 • ervaring in een bestuur is een pré,
 • kan 1 keer per 4-6 weken vergaderen,
 • hebt 2 dagen in de maand tijd voor NivonJong.

Bestuursposities

Je kan solliciteren naar:

Voorzitter

Verantwoordelijk voor het contact tussen Nivon en NivonJong, organiseert de vergaderingen en coördineert de andere bestuursleden.

Interne communicatie (en vormgeving) talent

Verantwoordelijk voor communicatie naar de doelgroep (denk aan nieuwsbrieven en sociale media) en het promoten van de activiteiten onder haar leden.

Externe communicatie (en vormgeving) talent

Verantwoordelijk voor het promoten van NivonJong en haar aanbod onder niet-leden met als doel nieuwe leden te werven (denk aan flyers, google promotie etc.).

Penningmeester

Verantwoordelijk voor het werkgroepbudget, de besteding hiervan en de verantwoording naar Nivon. NivonJong zal beschikken over eigen werkkapitaal. Hiervan worden vergaderingen betaald, maar ook eventuele promotie- of communicatie uitgaven.

Evenementen- en organisatietalent

Heeft overzicht over alle activiteiten voor jeugd en jongeren bij het Nivon en is eindverantwoordelijke voor het organiseren van landelijke activiteiten (denk aan borrels, bijeenkomsten met sprekers etc.)

 

Iris Vermaas

Of …

Heb je überhaupt interesse om mee te denken? Stuur dan een mail naar nivonjongbestuur@gmail.com gericht aan Iris Vermaas.
Iris: Ik stop mijn kwaliteit en passie in de start van NivonJong

Henk Schaaf

Nivonraad vertoont dynamiek

Door Henk Schaaf
Voorzitter Centraal Bestuur

 

The making of NivonJongNivonJong komt er aan! In het komende najaar staat er een nieuwe jongerenafdeling. Iris Vermaas van Nivon JUMP vertelde tijdens de Nivonraad op 29 april enthousiast over de plannen. Uit de reacties in de zaal kon je duidelijk opmaken dat velen het gevoel kregen: “Hier gebeurt iets!”

 

The Green KeyHetzelfde was het geval na een presentatie door Magda Vodde over Green Key. Nivon wil bij zoveel mogelijk natuurvriendenhuizen het certificaat voor duurzaam beleid binnenhalen.

Er is sprake van een nieuwe dynamiek binnen Nivon Natuurvrienden. De financiën zijn goeddeels op orde. Binnen veel geledingen heeft men zich gehouden aan de begrotingsdiscipline, waardoor er langzamerhand weer ruimte ontstaat voor nieuwe investeringen.

NIvon vlag
Met de tien Nivon100-projecten worden voorzichtig resultaten zichtbaar. Nivon wil zich sterker op de kaart zetten als onderdeel van een internationale gemeenschap van natuurvrienden. Verschillende communicatiemiddelen worden ingezet om de organisatie beter zichtbaar en herkenbaar te maken. De nieuwe Nivon-vlaggen wapperen op alle terreinen. In juni verschijnt het ledenblad Toorts in een geheel nieuwe uitvoering. Het lidmaatschap wordt nog aantrekkelijker gemaakt dankzij verschillende acties, zoals gratis verblijf voor kinderen en waardebonnen voor een gratis midweek in een natuurvriendenhuis.

 

Tijdens de Nivonraad in Arnhem is Christa Schep, die actief is in de afdeling Gouda, gekozen tot lid van het Centraal Bestuur. Gerard de Jager is de nieuwe secretaris. Enkele andere actieve Nivonners zullen het komend halfjaar als ‘kandidaat’-lid gaan meedraaien in het Centraal Bestuur, zodat een groeiend aantal taken over meer mensen kan worden verdeeld.

 

Iris Vermaas presenteert NivonJong op de site, in de Toorts en er zijn vacatures. Want jij bent nodig bij The Making of NivonJong!

De Bosbeek 40 jaar

De Bosbeek viert 40

De Bosbeek vroegerHet 40-jarig bestaan van het huidige natuurvriendenhuis De Bosbeek bij Bennekom werd in aanwezigheid van zo’n 60 mensen op 6 mei gevierd met een historische terugblik door Sjoerd Kemeling en vervolgens muzikaal opgeluisterd door Elke Jansen met zang ondersteund door de aanwezigen.

 

De Bosbeek 40 jaar

Herbert Boerendonk overhandigt de cheque aan Eddy Oudshoorn

Veel (oud)vrijwilligers kwamen naar Bennekom om elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen. Namens het centraal bestuur feliciteerde Herbert Boerendonk de beheercommissie en overhandigde een cheque aan de voorzitter van het jubilerende natuurvriendenhuis.

In 1932 werd in Bennekom aan het Moftbos het natuurvriendenhuis ABK-huis geopend. Na de oorlog is dit terrein nog enkele jaren als kampeerterrein gebruikt. In 1952 werd in Hall bij Eerbeek weer een ABK-huis in gebruik genomen.

De Bosbeek

Foto: Jolanda Denekamp

 

Vlakbij het Moftbos aan de Bosbeekweg werd in 1957 natuurvriendenhuis Swanenburg geopend, later De Kleine Bosbeek genoemd. Dit huis werd in 1976 verkocht. De Grote Bosbeek was, voor het in 1959 een natuurvriendenhuis werd, een pension. Het brandde in 1976 gedeeltelijk af  en is daarna gesloopt. In 1977 werd de nieuwe Bosbeek gebouwd.

Naar het natuurvriendenhuis

Lintje

Nivonners in de lintjesregen

Vier Nivonleden die decennia lang actief zijn in een afdeling of natuurvriendenhuis, kregen daarvoor grote waardering en ontvingen een lintje. Van harte gefeliciteerd en dank voor jullie inzet voor Nivon!

Jeichien Helder-Boerma, lintjesregen

Jeichien Helder-Boerma, Peize

Andries van Aarsen, lintjesregen

Andries van Aarsen, Natuurvriendenhuis Krikkenhaar

Bep van Houwelingen, lintjesregen

Bep van Houwelingen, Nivon Dordrecht en natuurvriendenhuis De Kleine Rug

Rob Kooderings, lintjesregen

Rob Kooderings, Nivon Arnhem-Nijmegen en natuurvriendenhuis De Bosbeek

Vier nieuwe NS-wandelingen

Het is lente: Tijd voor nieuwe NS-wandelingen. Ook dit jaar zijn Wandelnet en NS erin geslaagd om vier verrassende en gevarieerde routes te ontwikkelen van station naar station. Ze zijn uitgezet rondom Culemborg, Sittard, Harderwijk en Dordrecht. De route rondom Sittard, het ‘Limburgs Plateau’ voert over een deel van het Nivon-Pieterpad.

Limburgs Plateau

NS-wandelingen. Foto: Wandelnet/Ad Snelderwaard

Foto: Wandelnet/Ad Snelderwaard

Station Spaubeek – station Sittard, 6,5, 8 of 11 km. Idyllische landweggetjes, slingerende bospaden en holle wegen leiden je door een prachtig glooiend Limburgs landschap met her en der verspreid liggende kleine dorpen en kapelletjes. Je eindigt in het centrum van Sittard met veel culturele bezienswaardigheden.

NS-wandelingen populair

Al jarenlang zijn de gratis wandelingen populair. “De kracht zit ‘m in de drie-eenheid van routebeschrijving, kaartje en markering”, aldus Sietske de Vet, coördinator NS-wandelingen bij Wandelnet. “Verdwalen is bijna niet mogelijk. De routes zijn altijd actueel, want ze worden onderhouden en gemarkeerd door honderden enthousiaste vrijwilligers, overal in het land.”

Deze en alle andere NS-wandelingen zijn gratis te downloaden. Veel wandelplezier!

Vogelhuisjes Finland. Photo by: Mia Neuvonen, Finnish Naturefriends

Finse natuurvrienden plaatsen miljoen vogelhuisjes

Van Mia Neuvonen ontvingen we het bericht dat de Finse natuurvrienden meewerken aan het plaatsen van een miljoen vogelhuisjes. De actie maakt deel uit van de viering van 100 jaar Finse onafhankelijkheid.

One million houses for the birds nesting in Finland

The public service broadcasting company and the organisation for nature and wildlife protection in Finland have in cooperation organised a campaign to get 1,000,000 bird houses in place in Finnish properties and forests during the time from 1 March 2016 until 20 May 2017. The task is to renovate and clean old bird houses, to build and install new ones and to register all the bird houses to website Miljoona linnunpönttöä.

At the end of March 2017 the target was already exceeded as there were a total of 1,106,112 houses registered

Several organisations and private persons have been building nest houses for birds. In many towns the local authorities, clubs and schools have arranged common events and get-togethers to build bird houses while enterprises have given wood and other equipment free of charge for the work parties. The Finnish public service broadcasting company YLE has marketed the campaign in its own nature programs.

Why so many bird houses?

Vogelhuisjes Finland. Photo by: Mia Neuvonen, Finnish Naturefriends

Photo by: Mia Neuvonen, Finnish Naturefriends

Even though major part of Finland’s area is covered by forests, today there are not enough trunks and big trees for hollow-nesting birds. Natural tree hollows are an increasingly scare so there is a great demand for built bird nests. Because of the cutting of younger forests there are not enough mature and dead trees for example for woodpeckers to build hollow nests. Common goldeneye, common merganser as well as owls need large trees. Aspen is the most popular tree for hollow nests, and it has become rare especially in actively harvested forests. Willow tit and crested tit are according to the latest estimates considered to be endangered species and also the starling is suffering from the lack of tree hollows. Today, even 50% of owls are having their nest in a box.

Finnish Naturefriends active in building bird houses

Finnish Naturefriends have been eager to participate in the campaign. They have arranged their own events, in which the families have together built tens of bird houses and installed them into trees in parks, properties and forests. The enthusiasm of adults in offering a house for smaller and bigger birds serves as a good example for the younger ones on protection of nature and animals. Besides fun it also is an educational opportunity. While listening to birds’ singing near house or in trekking trips in forests it is nice to tell children which birds are singing and for which birds the houses were made. Also when you have a lot of bird houses in your garden, it is nice to watch bird life in your own property.

The campaign has been a success and the Finns are keen in entering their bird houses to the register.

Vogelhuisjes Finland. Photo by: Mia Neuvonen, Finnish Naturefriends

Photo by: Mia Neuvonen, Finnish Naturefriends

Nationale Energiecommissie

Nivon steunt oproep schone energie. Jij ook?

Nivon Natuurvrienden steunt een oproep van de Nationale Energiecommissie: Nederland moet afstappen van fossiele energie en in 2030 zijn overgestapt op 100% duurzame en schone energie.

Oproep schone energie

Een groep betrokken burgers – onder leiding van Herman Wijffels, oud-voorzitter de Sociaal-Economische Raad – vraagt het nieuwe kabinet om hiervoor de basis te leggen “door een Nationale Energiecommissaris aan te stellen die boven de politiek staat. Die zorgt voor nieuwe banen, zekerheid en vrijheid om zelf energie op te wekken.” Namens het Centraal Bestuur van Nivon Natuurvrienden heeft voorzitter Henk Schaaf de oproep ondertekend.

Oproep schone energie

De initiatienemers mikken er met hun actie op dat Nederland vanaf 2030 geen gebruik meer hoeft maken van fossiele energie. De kabinetsformateur wordt gevraagd de plannen op te nemen in het regeerakkoord. Er zou een nieuw Deltaplan moeten komen, maar dan voor energie. De Energiecommissie heeft hiermee de succesvolle Deltacommissie voor ogen die direct na de watersnoodramp in 1953 aan de slag ging. “Dit resulteerde toen in een motor van ongekend Nederlands vernuft en daadkracht.”

Steun jij de oproep voor schone energie ook?

Iedereen kan de oproep ondersteunen op Energiecommissie.nl.
Volg alles op Facebook.com/energiecommissie.

Kinderen overnachten gratis in natuurvriendenhuis

Kinderen gratis in natuurvriendenhuis

Natuurvriendenhuis ABK Huis: Kinderen gratisOuders en grootouders kunnen nu elk twee kinderen gratis laten overnachten in een Natuurvriendenhuis. Daar zijn de huizen ook voor bedoeld: Een mooie en vooral betaalbare vakantieplek voor leden.

Kinderen gratis: Hoe gaat het?

 • Elke ouder kan kosteloos twee kinderen meenemen, opa en oma ieder twee kleinkinderen.
 • De ouders, grootouders en de kinderen zijn lid. Kinderen van 0 tot 5 jaar zijn gratis lid, maar hebben wel een ledenkaart.
 • De kinderen zijn jonger dan 17 jaar.
 • Je boekt ten minste twee overnachtingen en de kinderen slapen, als mogelijk, op de kamer van de (groot)ouder(s).
 • Je kunt niet op de bonnefooi komen als je de kinderen gratis wilt laten overnachten. Bij de boeking, telefonisch of online, geef je aan dat je gebruik wilt maken van de actie ‘Kinderen gratis’.
 • Op de Nivon kampeerterreinen gelden andere voorwaarden.

Natuurvriendenhuis Morgenrood: Kinderen gratis

Aan de slag

Als je nog geen lid bent:
Meld je aan

Zoek een natuurvriendenhuis
en reserveer je vakantie

Veel plezier!